26 Mayıs 2013, Pazar

IKEA'ya karşı uluslararası kampanya başlatılıyor

IKEA'nın sendika karşıtı tutumunu protesto etmek, işyerlerinde yaşananlar hakkında basın ve kamuoyunu bilgilendirmek için IKEA'nın bulunduğu ülkelerde kampanya örgütleme ve değişik eylem biçimlerini hayata geçirilecek.

UNI IKEA Küresel Sendikalar Birliği, Stockholm'de yapılan konferansında IKEA'nın sendika karşıtı tutumunu protesto etmek, işyerlerinde yaşananlar hakkında basın ve kamuoyunu bilgilendirmek için IKEA'nın bulunduğu ülkelerde kampanya örgütleme ve  değişik eylem biçimlerini hayata geçirme kararı aldı.

16 farklı ülkeden gelen IKEA'da örgütlü sendika ve federasyonların temsilcileri iki gün süren konferansta IKEA'nın ülkelerindeki uygulamalar hakkında bilgi verdi.

IKEA'nın Türkiye'de çalışanlara ilişkin baskılarını anlatan Koop-İş'ten Deniz Akdoğan IKEA yönetimininin Türkiye'de IKEA'a ait işyerlerinde çalışan emekçilere sendikaya üye olmamaları için baskı yaptığını, sendika üyelerinin güvenlik görevlileri tarafından notere götürülerek sendikadan istifa ettirildiklerini söyledi.

Akdoğan, Türkiye'de IEKA'nın çalışanlara yönelik baskı ve tehditlerinin, sendikasızlaştırmak için uyguladığı yöntemlerin San Francisco Devlet Üniversitesi işgücü ve İstihdam Bölüm Başkanı Prof. Dr. John Logan tarafından hazırlanan bir raporla belgelendiğine de dikkat çekti.

İSRAİL'DE IKEA ÇALIŞANLARI HAVA KARARDIKTAN SONRA SENDİKAYA GİDEBİLİYOR

İsrail Sendikalarını temsilen konuşan bir sendikacı IKEA'nın işyerlerinde çalışan emekçilere sendikaya üye olmamaları için baskı yapıldığını, işçilerin şirket yönetiminden korktuklarından  sendikaya gelmek için havanın kararmasını beklediklerini söyledi.

Belçika ve Ispanya'dan gelen delegeler ise IKEA'nın kadrolu işçi alma yerine daha çok geciçi ve part- time işçi çalıştırdığına, işten çıkarılma korkusu duyan işçilerin sendikaya üye olmaya cesaret edemediklerine dikkat çektiler.

Ispanyol Ricardo Navarro şirket yönetiminin çalışanları hafta sonları fazla mesai yapmaya zorladığını ve daha önce mücadele ederek aldıkları bir çok hakların gaspettiğini söyledi.

Almanya, Avusturya ve Avustralya'dan konferansa katılan sendikacılar ise IKEA yönetimiyle sorunları olmadıklarını ve şirketin imzaladıkları toplu sözleşmeye uyduğunu ve ülkedeki yasalara uygun davrandığını söylediler.

Avustralya delegesi Michael Donovan IKEA'nın ülkelerinde 5 mağazası olduğunu, diğer işyerlerine kıyasla çalışanlarına daha yüksek ücret ödediğini ve şirket yönetimiyle herhangi bir anlaşmazlıkları bulunmadığını dile getirdi.

IKEA SENDİKALARA FARKLI ÜLKELERDE FARKLI TUTUM ALIYOR

Konferansa ev sahipliği yapan İsveç Handels Sendikası Başkanı Lars-Anders Häggström IKEA'nın farklı ülkelerde sendika ve çalışanlarına farklı tutum almasını eleştirdi. Sendikaların güçlü olduğu  ülkelerde  IKEA'nın yasalara ve belirlediği etik koda uyar ve örgütlenme hakkına saygı gösterirken, çalışanların örgütlenme oranlarının düşük olduğu ülkelerde sendika karşıtı tavır almasını kabul edemeyeceklerini vurguladı. Türkiye'ye gittiğini ve uygulamaları kendi gözleriyle gördüğünü belirten Häggström, IKEA yönetimine devreye girip Türkiye'deki hukusuzluğu sona erdirmesi çağrısında bulundu.

Handels başkanı Hägström İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs'ta düzenlenen bir mitingde de "Türkiye'de IKEA çalışanları sendikadan ayrılmaları için kendilerine nasıl baskı yapıldığını bana anlattılar. Şirket çalışanların anne ve babalarına çocuklarının sendikadan ayrılması için telefon edip baskı yapıyor. İsveç firmasının yurtdışında bu şekilde tavır almasını kabul edemeyiz" demiş ve Türkiye'deki IKEA  emekçileriyle dayanışma içinde olduklarını açıklamıştı.

EmekDunyasi.Net/ANF

Bağlantılı Haberler

Anahtar Sözcükler