17 Eylül 2009, Perşembe

12 bin işçiye "sendika" cezası kesildi

Türk-İş'in, Türkiye'deki Sendikal Hak İhlalleri Raporu'na göre, geçen yıl ''sendikal haklarını kullandıkları'' için 12 bin 359 işçi çeşitli nedenlerle mağduriyet yaşadı. Sendika değiştiren bir işçiye kendi sokağını süpürme cezası verildi.

-----

Türk-İş, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) yıllık çalışmasında yer almak üzere, sendikal hak ihlalleriyle ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, Türk-İş üyesi sendikalar ile sendikalı ya da sendikalı olmak isteyen işçilerin yaşadıkları engellemelere yer verildi. Konfederasyonun raporuna göre, sendikal hak ihlalleri özellikle ''tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık'', yerel yönetim faaliyetlerini kapsayan ''genel işler'', ''ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar'', ''gıda'', ''maden'', ''kara taşımacılığı'', ''konaklama ve eğlence yerleri'' gibi iş kollarında yaşanıyor.

Türk-İş'in, ITUC'a ilettiği raporda yer alan sendikal hak ihlallerine ilişkin bazı örnekler şöyle:

''-Belediye-İş'in örgütlü olduğu bir belediyede işçilerin başka sendikaya geçmeleri için baskı yapıldı. Bunu kabul etmeyen işçiler baskı, tehdit ve sürgünlere maruz kaldı. Sendika baş temsilcisi belediyede 'şoför' olarak çalışırken 'çim biçme' işçisi olarak görevlendirildi. Baş temsilci ve şube mali sekreteri 5 kişinin taşlı-sopalı saldırısına uğradı. 205 işçinin görev yerleri değiştirildi, 150 işçinin hizmet akitleri askıya alındı.

-Koop-İş Sendikasının örgütlenme çalışması yürüttüğü çeşitli market ve mağazalarda sendikal örgütlenme nedeniyle 116 kişi işten çıkarıldı.

Yetki var, işçi yok

-Tarım-İş'in bir taşeron şirketteki 10 üyesi sendikal örgütlenmeden kısa süre sonra işten çıkarıldı. Sendikanın toplu sözleşme yetkisi almasına karşın, üyelerin tamamı işten çıkarıldığından toplu sözleşme yapılamadı.

-Tekgıda-İş'in Çanakkale'deki bir süt ürünleri fabrikası için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çoğunluk müracaatı sonrası sendika üyelerinin işten çıkarılmasına ve sendikalı işçilerin yaptığı işlerin taşeron firmaya devrine başlandı. Ayrıca işletme içinde 5 farklı unvanda iş yeri kurulup çalışan işçiler diğer iş yerlerine devredildi.

-Türkiye Maden-İş'in Isparta'da örgütlü olduğu bir iş yerinde, işveren, yemekhanedeki toplantı sırasında ''sen ne hakla sendikayı temsil edersin'' diyerek diğer temsilcilerin önünde iş yeri baş temsilcisine tokat atıp, daha sonda işine son verdi.

-Türkiye Maden-İş'in Çorum'daki bir iş yerinde yürüttüğü örgütlenmede aktif olarak yer alan işçiler işten çıkarılarak diğer işçilere gözdağı verilmeye çalışıldı. Sendika üyesi işçilere istifa etmeleri için baskı yapıldı, etmeyenler işten çıkarıldı.

-Tekgıda-İş'in Balıkesir'de örgütlendiği bir iş yerinde sendika üyeleri 'topluca' işten çıkarıldı.

-Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu bir kamu iş yerinde işçilere 'siyasi güç' de kullanılarak sendika değiştirme baskısı yapıldı.

''Grev kararı asmak istediler''

-TOLEYİS'in Bursa'da örgütlendiği iş yerinde, işveren yetki tespitine itiraz ederek süreci uzatma ve sendikalı işçileri yıldırma çabasına girdi.

-Belediye-İş'in İstanbul'da aldığı grev kararını eş ve çocuklarıyla iş yerine asmak isteyen işçilere, polis gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

-Belediye-İş'in örgütlü olduğu bir belediyede 126 sendika üyesinin işine son verildi. Yargıtay'ın, yerel mahkemenin işe iade kararını onamasına rağmen kendisi avukat olan belediye başkanı, işçilerin işe dönüşüne onay vermedi.

-İstanbul'daki bir belediyede sendika değiştirerek Belediye-İş'e üye olan bir işçiye 'kendi sokağını süpürme' görevi verildi. Sendikal tercihlere yönelik olumsuz uygulamalar nedeniyle belediye yönetimi aleyhine açılan davalar devam ediyor.''/aa