07 Haziran 2013, Cuma

İşte araştırma sonucu: Halk Topçu Kışlasına da AVM'ye de karşı

Xsights Araştırma Şirketi'nin 1-4 Haziran tarihlerindeki anketi, Türkiye kamuoyunun ise yüzde 64,1'inin Topçu Kışlası projesine olumsuz baktığını ortaya koydu

Gezi Parkı protestoları Türkiye'de gündemi değiştirirken, eylemcilerin yapılmasına karşı çıktığı, Başbakan Erdoğan'ın ise ısrarla inşa edileceğini söylediği Topçu Kışlası'na, kamuoyunun çoğunluğundan destek gelmediği ortaya çıktı.

HALK KIŞLAYA DA AVM'YE DE KARŞI

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin 1-4 Haziran 2013 tarihlerinde online araştırma yöntemiyle gerçekleştirdiği ve sonuç raporu ilk kez burada T24 tarafından yayınlanan kamuoyu yoklamasına göre, Türkiye genelinde kamuoyunun yüzde 64,1'i, İstanbul'da ise yüzde 75,5'i Taksim'de Topçu Kışlası'nın replikasının inşa edilmesi projesine olumsuz bakıyor.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Xsights'ın "Gündem" araştırmasına saha süresi içerisinde 1105 kişi katıldı. Araştırmaya katılanlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun IBBS 1 seviyesine göre ağırlıklandırıldı. Yaş, cinsiyet, coğrafi dağılım ve sosyo-ekonomik açıdan temsili bir örneklem yapısı oluşturuldu.

TOPÇU KIŞLASI'NA BAKIŞ

Araştırma sonuçlarına göre, kamuoyunun % 64,1'i Topçu Kışlası Projesi'ne sıcak bakmıyor. Araştırmaya katılanların % 48,2'si bu projeyi "kesinlikle olumsuz" bulurken; % 17,8'i "olumsuz" buluyor.

Buna karşın projeyi "kesinlikle destekleyen" % 11,7'lik; destekleyen % 10,3'lük bir kesim var. Katılımcıların %18,9'i kararsız olduklarını ifade ederken, Topçu Kışlası Projesi'ni kadınların erkeklere göre daha az destekledikleri de ortaya çıkıyor. İstanbul'da yaşayanlar arasında projeye olumsuz bakanların oranı % 75,5'i buluyor.

PARTİ SEÇMENLERİNİN TAVRI

Yarın bir seçim olsa, AKP'ye oy vereceklerin % 11'i projeyi desteklemezken, % 61'i projeye olumlu bakıyor. Yarın bir seçim olsa CHP'ye oy verecekler arasında ise projeye olumlu bakanlar yok denecek kadar az, CHP tabanının % 92,3'ü bu projeyi desteklemiyor.

AVM'DEN ALIŞVERİŞ EĞİLİMİ

Katılımcılara, Topçu Kışlası Projesi dâhilinde, Gezi Parkı'nın yerine yapılacak bir AVM'den alışveriş edip etmeyecekleri sorulduğunda, % 66,9'u alışveriş etmeyeceğini ifade etti. Bu oran, İstanbul' da % 80,3'e kadar yükseliyor. 
Gezi Parkı yerine yapılacak bir AVM'den alışveriş ederim diyenlerin oranı % 22'de kalırken, bu kesimin çoğunluğunu (% 89) C1C2 ve DE sosyo-ekonomik kesimlere ait katılımcılar oluşturmaktadır.
AKP'liler % 47,4'lik oran ile alışveriş yapacaklarını belirtirken; CHP'liler % 84,1 ile alışveriş yapmayacaklarını en yüksek oranda dile getiren grup olmaktadır. 

MARKALARA UYARI

Katılımcıların % 64'ü Taksim'de Gezi Parkı yerine yapılacak AVM' de satılacak markaların değerinin düşeceği uyarısını verirken, bu farkındalığın, kadınlar( % 68 ) ile 35 yaş ve üzeri (% 70,8)  katılımcılar arasında istatiksel anlamda daha yüksek olduğu da gözlemlendi.

Xsights'ın araştırmasına göre, İstanbul'daki katılımcıların % 73,7'si markaların değerini korumaları için bu AVM'den uzak durmak gerektiği mesajını veriyor, Taksim Gezi Parkı yerine yapılacak bir AVM'de satış yapan markaların değerlerinin düşeceğini belirtiyorlar.

'ÇAPULCULARA' BÜYÜK DESTEK

Taksim Gezi Parkı için yapılan direniş sorgulandığında, araştırmanın yapıldığı 1-4 Haziran günlerinde, araştırmaya katılanların % 60,5'i direniş hareketine destek verdiğini belirtmiştir.

Eylemlere en büyük desteği kadınlar (% 67,5) ve 55 yaş ve üzeri  (% 75,3 ) katılımcılar gösterirken, 18 -24 ( % 37) yaş arasında olanlar ile DE (% 30,9 ) sosyo-ekonomik seviyesini temsil edenlerin desteğinin daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar, AKP tabanının % 66'sının direnişi desteklemediğini, % 18'inin kararsız olduğunu, % 16'sının ise Taksim Gezi parkı için direniş hareketini desteklediğini göstermektedir.
CHP'lilerin % 90,6'sı, MHP'lilerin % 89'u direnişi desteklemektedirler.

STK'LAR VE SOSYAL MEDYA KAZANDI

Gezi direnişi esnasında, güvenlik güçleri ile hükümetin, medyanın ve ilgili kurumların tavrının kamuoyunca nasılca karşılandığı da araştırmanın sorguladığı meseleler arasında.  Sonuçlara göre, katılımcıların % 41,3'ü STK'ların süreci yönetimini olumlu karşılıyorlar. Sosyal medya ve STK'lar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar ise kamuoyu nezdinde sınıfta kalıyor.

Hükümetin izlediği yolu olumsuz değerlendirenler, olumlu değerlendirenlerin 8,6 katıdır. İstanbul Valiliği ve Emniyet Kuvvetleri süreç boyunca izledikleri yöntemlerden ötürü toplumun yaklaşık % 70'lik kesiminin olumsuz tepkisini almıştır.  İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ( % 62) de, medya kuruluşları (% 65,2)  kadar olumsuz tepki çekmiştir.

EmekDünyası.Net/T24