25 Şubat 2014, Salı

Tarım alanları azalıyor

Tarım alanları 8 yılda yüde 11,3 azaldı. Tarım politikaları nedeniyle iflasın eşiğinde olan çiftçi tarlasına bina dikiyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1995-2013 döneminde toplam tarım alanlarının yüzde 11.3 azalarak 26.83 milyon hektardan 23.81 milyon hektara gerilediğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, 76.96 milyon hektar karasal alanıyla Avrupa’da Rusya’nın ardından en geniş karasal alana sahip ülkesi olmasına karşın, birinci ve ikinci sınıf tarım toprağının yetersiz olduğunu, 5.1 milyon hektar her türlü tarıma ve işlemeye elverişli birinci sınıf, 6.7 milyon hektar da işlemeli tarıma orta elverişli ikinci sınıf tarım toprağı bulunduğunu belirtti.

Arazilerin bir kısmının ise kabiliyetlerine uygun kullanılmadığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

“Tarım alanlarının şehirleşmeye ve sanayi tesislerine dönüştürülmesi tarım alanlarının azalmasındaki en büyük sebeptir. Çok uzun yıllardır birinci sınıf sulamaya uygun tarım arazilerinin imara açılarak, sanayi ve yerleşim yerleri yapıldı. Şehir, ilçe ve beldelerde tarım arazileri imara açıldı, konutlar yapıldı. Türkiye’de kentsel yapılaşmanın, kaliteli tarım arazileri üzerinde yoğunlaşması, tarım yapılan alanların ise daha düşük nitelikli arazilere doğru kaymasına neden oldu.”
Bayraktar, şehir planlarının, ülke tarımının geleceği düşünülerek yapılması gerektiğini belirtti (