12 Kasım 2007, Pazartesi

Kadın işssizliği artıyor

TİSK: ”Bu olumsuz eğilimin tersine çevrilmesi şarttır.” Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), kadın işsizliğinin OECD ve AB ülkelerinde azalırken, Türkiye’de artış gösterdiğini belirterek, bu eğilimin tersine çevrilmesi için önlem alınmasını istedi.

-----

TİSK’ten yapılan açıklamada, kadın işsizliğine ilişkin OECD verileri referans alınarak, Türkiye ile bu ülkeler arasında kadın işsizliği konusunda tersine bir gelişme olduğuna işaret edildi. Açıklamada, “OECD tarafından yayınlanan 2007 Yılı İstihdam Raporu verileri, kadın işsizliği konusunda Ülkemiz için alarm veriyor” denildi.

Rapor Türkiye için alarm ediyor
Rapor’da yer alan verilere göre, 1994 yılında kadın işsizliği oranında yüzde 8.3’le 15 AB ülkesi ve OECD ortalamasının altında bulunan Türkiye, OECD ülkeleri arasında 17. sırada geliyordu. Anılan yıl kadın işsizliği oranı 15 AB ülkesi ortalamasında yüzde 12.7, OECD ortalamasında ise yüzde 8.4 düzeyinde bulunuyordu. Türkiye, 12 yıllık sürede basamakları hızla tırmanarak 2006’da yüzde 10.6 ile kadın işsizliğinin en yüksek olduğu 6. ülke konumuna geldi.

2006 yılında kadın işsizliği oranı AB 15’te yüzde 8.8; OECD ortalamasında ise yüzde 6.6’ya kadar geriledi.

1995-2006 döneminde kadın işsizliği oranı 19 OECD Ülkesinde azaldı; özellikle kadın istihdamını artırıcı işgücü piyasası politikalarını başarıyla uygulayan İspanya’da 20,2 puan, İrlanda’da 11.1 puan ve Finlandiya’da 6.8 puanlık azalışlar çok etkili oldu.

Aynı dönemde Türkiye, 28 OECD Ülkesi içinde kadın işsizliği oranının en hızlı yükseldiği 2. ülke durumuna geldi. Kadın işsizliği oranı Türkiye’de 2.3 puan artarken OECD ortalamasında 1.9 puan, AB’de 3.9 puan azaldı.

TİSK’in önerileri
TİSK açıklamasında, “Ülkemizde yaşanan uzun vadeli bu olumsuz eğilimin tersine çevrilmesi şarttır” denildi. Açıklamada, kadınların genel ve mesleki eğitim olanaklarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması; kadın istihdamının işletmeler nezdinde teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. İş Kanunu’nda yer alan esneklik hükümlerinin AB ülkeleri düzeyine yükseltilmesi istenen açıklamada, işgücü piyasasına girişi kolaylaştıran, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sisteminin yasal hale getirilmesi talebi yer aldı. Açıklamada, “Kota-ceza usulüne dayalı zorunlu istihdamın teşvikli istihdama dönüştürülmesi; evlilik durumunda kıdem tazminatına hak kazanma şartının yürürlükten kaldırılarak kadınların işgücü piyasasını terk etmesinin özendirilmemesi gereklidir” denildi.

Hürriyet