14 Şubat 2008, Perşembe

Kadına şiddet ailede başlıyor

Türkiye çapında altı ilde yapılan "Kadına Yönelik Şiddet Araştıması"na göre genç kadınlar en büyük şiddeti ailelerinde görüyor. Arı Hareketi ile KAGİDER'in ortaklaşa yürüttüğü "Eşitlik İçin Nesiller Arası Köprüler Projesi" kapsamında, Türkiye çapında altı ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, İsparta, Eskişehir, Kocaeli) "Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" yapıldı. Avrupa Birliği'nin fınansal desteğiyle, 16-25 yaş arasında kadın-erkek 654 kişiyle yapılan çalışmada, gençlerin toplumsal cinsiyet ve şiddet algılamaları ile tecrübeleri araştırıldı.

-----

Araştırmada kadınlara yönelik şiddetin en büyük kaynağının aileleri olduğu ortaya çıktı. Araştırma kapsamında yapılan ankete katılan kadınların yüzde 34.4'ü babasından ve ağabeyinden, yüzde 32.8'i annelerinden ve diğer aile büyüklerinden şiddet gördüğünü söyledi.

Kadınla erkeğin şiddet algısı farklı
Araştırmaya göre kadın ya da erkek herkes şiddetle karşılaşıyor. Kadınlar "kıyafetleri ve erkek arkadaşları" nedeniyle erkeklere oranla daha fazla şiddet görürken, yine erkeklere oranla daha fazla "cinsel ayrımcılığa ve cinsel tacize" uğradıklarını belirtiyorlar.

Ancak erkekler ve kadınların şiddet algılamaları birbirinden farklı. Örneğin kadınların neredeyse tamamı "sokakta kız kardeşini bir erkekle gören ağabeyin kız kardeşini dövmesi"ni şiddet olarak tanımlarken, erkeklerde bu oran yüzde 75'e kadar düşüyor. Benzer şekilde, "Politika, ekonomi, matematik gibi konularda kadına sürekli anlamadığının, aklının ermediğinin, aptal olduğunun söylen-mesi"ne şiddet olarak bakan kadın oranı yüzde 85 iken, erkek oranı yalnızca yüzde 66.4.

Evlilik içi tecavüz hoşgörülebiliyor

Katılımcıların yüzde 85.6'sı toplu taşıma araçlarında tacize uğrayan bir kadının hemen polise başvurması gerektiğini söylerken, eşinden fiziksel şiddet gören bir kadının hemen polise başvurması gerektiğini kaydedenlerin oranı yüzde 66'da kalıyor. İstemediği halde eşi tarafından cinsel ilişkiye zorlanan bir kadının polise gitmemesi, bu durumu gizlemesi gerektiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 18.5 ile "şiddete hoşgörü" sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Erkeklerin yüzde 23.2'si, kadınların ise yüzde 18.8'i bu görüşü savunuyor.

Araştırmaya göre erkekler ve kadınlar, kadının eşinden dayak yemesini, yabancı bir erkekten dayak yemesine oranla "daha meşru" görüyor. Kadının eşinden dayak yemesi durumunda müdahale edeceğini söyleyen kadın oranı yüzde 54.4 iken, erkek oranı yalnızca 48.3. Buna karşılık sokakta yürüyen bir kadının, yanında yürüyen bir adamdan dayak yediğini gördüğü zaman müdahale edeceğini söyleyen kadın oranı yüzde 62, erkek oranı ise yüzde 73.3.

Yasaları uygulayacak siyasi irade yok

Araştırma sonuçlarının kamuoyuna duyurulduğu toplantıda konuşan KAGİDER üyesi Aysun Sayın, yasaların değiştiğini ancak bu değişikliklerin kadınların hayatını değiştirmediğini söyledi. Sığınma evlerinin hâlâ çok yetersiz olduğunu, kadının eşinden gördüğü şiddet karşısında devlet tarafından yeterince korunamadığını ifade eden Sayın, "Yasa yapmak yetmiyor. Yasaların uygulanması için siyasi irade de gerekiyor. Biz bu iradeyi göremiyoruz" dedi.

Sevgim Denizaltı/Birgün