31 Ekim 2007, Çarşamba

Kadın Dayanışma Vakfı'ndan Şiddete Karşı Proje

Proje kapsamında kadına yönelik şiddete karşı yerel işbirliği kurulması planlanıyor. İç Anadolu'da sadece iki danışma merkezi var, amaç sayıyı artırmak. Kadın Dayanışma Vakfı, Avrupa Komisyonu’nun katkısıyla “İç Anadolu Bölgesi’nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Duyarlılık Geliştirilmesi ve Yerel İşbirlikleri Kurulması Projesi” kapsamında çalışmalarına başladı. Çalışma; Çankırı, Kırıkkale ve Nevşehir Belediyeleri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek.

-----

15 ay sürecek olan çalışma 14 Ağustos 2007’de başladı ve 14 Kasım 2008’de son bulacak.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelenin en önemli araçlardan biri olan danışma merkezlerinin ülkemizdeki toplam sayısı 62'yken bunların sadece iki tanesi İç Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor. Bu tespitten yola çıkarak hazırladığımız çalışmanın iki hedefi var."

Amaç belediyelere duyarlılık kazandırmak
Yaptıkları basın açıklamasında Kadın Dayanışma Vakfı hedefleri şöyle sıralıyor:

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan dört belediyenin çalışanlarına duyarlılık kazandırmak,
10 ay boyunca devam edecek olan kadınlara yönelik atölye çalışmalarıyla kadın örgütlerinin oluşturulması ve bu örgütlerin, yerel yönetimlerle işbirliği halinde kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışmaları.
Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale ve Nevşehir illerinde 15 ay sürecek olan çalışmanın tanıtım kokteyli milletvekilleri, illerin belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 26 Ekim'de yapıldı.

Projenin gerekçeleri
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ilgili bütün bakanlıklara, kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere hitaben, kadına yönelik şiddetle mücadele için önerilen çözümleri uygulama konusunda talimat veren bir genelge yayımlandı. Temmuz 2007’de yayınlanan genelgede, “Toplumda kadın ve erkek eşitliği sağlanıncaya kadar pozitif ayrımcılık yapılmasının bir devlet politikası olarak kabul edilmesi” vurgulanıyor. İç Anadolu Bölgesi illerinde yürütecek olduğumuz çalışmanın amaç ve faaliyetleriyle örtüşen, bu genelgenin uygulanması önemli. Ayrıca, yürüteceğimiz çalışma, Başbakanlık Genelgesi’nin hayata geçirilmesi kapsamında yerel yönetimlerin yapması gereken çalışmalara da katkı sağlayacak.
Yeni Belediyeler Kanunu, nüfusu 50 bini geçen yerlerin belediyelerine sığınmaevi açma görevi vermekte. Yeni yasanın belediyelere verdiği sığınmaevi açma sorumluluğu, belediyeleri kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemli aktörlerinden biri haline getirdi. Yapılacak olan bu çalışma, yasanın belediyelere verdiği bu göreve paralel ve onu destekleyecek nitelikte.
İç Anadolu Bölgesi’nde kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmasının oluşturulması, bu alandaki farkındalığın yaygınlaştırılmasını sağlayacak ve böylece şiddet mağduru kadınların tespiti ve ilgili birimlere başvurmanın önü açılarak, başvuru sayısı artacak.

bianet.org