24 Eylül 2010, Cuma

'Çocuk işçiliğinde sorumlu hükümettir'

Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, 115 ilköğretim okulunda yaptıkları çocuk işçiliğiyle ilgili araştırmanın sonuçlarını açıkladı. İlköğretim çağındaki çocuk işçilerin yüzde 70’inin mevsimlik tarım işçiliği yaptığını söyleyen Kılıç, hükümeti önlem almaya çağırdı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç Urfa, Adıyaman, Adana, Batman, Diyarbakır ve Antep illerinden seçilen 115 ilköğretim okulunu kapsayan çocuk istismarına ilişkin hazırladıkları raporu kamuoyuna açıkladı. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, tarım alanının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çocuk işçilerin en fazla olduğu sektör durumunda bulunduğunu ifade ederek, çocuk işçilerin yaklaşık yüzde 70’inin bu alanda çalıştığının söyledi. Türkiye’de çocuklar açısından eğitim hakkının ihlal edildiğini ve çocuk istismarının yaşandığını dile getiren Kılıç, “Söz konusu ihmal ve istismarın birinci derecede sorumlusu hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığıdır” dedi.

MEVSİMLİK ÇOCUK İŞÇİLER, EN AZ 70 GÜN EĞİTİMDEN UZAK KALIYOR

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin okulları erken terk etme sürelerinin ortalama 38,5 günü, geç başlama sürelerinin ise ortalama 32,6 günü bulmakta olduğunu ifade eden Kılıç, “Araştırmamız bu sorunun sadece öğrencilerin okuldan uzak kalmalarıyla sınırlı olmadığını da göstermiştir. Öğrenciler eğitim öğretim yılının yarısında başladıkları için kavrama sorunları yaşamaktadır. Tüm bu yaşananların eğitim hakkının ihlali ve çocuk istismarının açık bir göstergesidir. Ayrıca başta Anayasa olmak üzere eğitim hakkını güvence altına alan ulusal düzenlemeler de hükümeti sorumlu kılmaktadır. Hükümetin ulusal ve uluslar arası düzenlemelerden doğan yükümlülükler doğrultusunda mevsimlik tarım işçiliği nedeni ile eğitim hakkından yararlanamamış veya eğitimleri yarıda kesilmiş çocuklara yönelik olarak ivedilikle harekete geçmesi gerektiği açıktır” dedi.

“HÜKÜMET GÖSTERMELİK KAMPANYALAR YAPIYOR”

Kılıç açıklamada şunları söyledi : “Hükümet daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dönemsel kampanyalar ya da lokal çalışmalarla bu yükümlülüğünden kurtulmaya çalışmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıllarda ‘Pamuk gibi beyaz bir gelecek için’ adı altında göstermelik bir kampanya uygulanmış, Çukurova Bölgesinde lokal çalışmalar yürütülmüştü. Bu yıl da Polatlı’da temel eğitim çağındaki çocuklar için basında Çadırkent olarak nitelenen bir çadır kurulması gibi uygulamalar hükümetin halen sorunu geçiştirme eğilimi içinde olduğunu göstermektedir”. Bugünlerde çocukların eğitim hakkı ve çocuk istismarı konusunda duyarlı açıklamalar yaptığına tanık olduğumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu’yu gerçek bir hak ihlali ve çocuk istismarı kaynağı olan tarım işçiliğine ilişkin duyarlılık göstermeye çağırıyoruz” dedi.

EmekDunyasi.Net