09 Ekim 2012, Salı

İlk olarak İMC TV Emek Dünyası Programı'nda açıkladılar:

DİSK ve Sendikal Güç Birliği'nden ortak eylem kararı

DİSK ve Sendikal Güç Birliği Platformu sendikal hayatı adeta ölüme mahkum edeceğini ifade ettikleri Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu tasarısına karşı bugün Ankara'da buluşarak Meclise ortak ve kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirecekler.

Sendikal yasaların henüz çıkmaması gerekçesiyle, Toplu İş Sözleşmesi süreci gelmiş geçen 600'ün üzerinde sendikaya yetkileri vermeyerek adeta sendikal hareketi kilitleyen hükümet, TÜRK-İŞ Yönetimi ve HAK-İŞ'le anlaşarak gündeme getirdiği tasarıyla da büyük tepki çekti.

SGBP VE DİSK'TEN ORTAK TUTUM KARARI

Yeni adıyla Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı olarak geçtiğimiz hafta meclis genel kurulunda görüşülmeye başlanan tasarı, DİSK'in ve TÜRK-İŞ bünyesinde yer alan muhalif sendikaların oluşturduğu Sendikal Güçbirliği'nin şiddetli tepkisine neden oldu. Söz konusu tasarının sendikal hareketi ilerletmek bir yana geriye götürdüğünü açıklayan sendikalar, 12 Eylül ruhunu yeniden üreten bu tasarının tekrar geri çekilmesini talep ediyorlar.

SENDİKAL HAKLARI GERİYE GÖTÜREN TASARIYA KARŞI DİRENİŞ HAZIRLIĞI

İş kolu ve işyeri barajlarını koruyan ve hatta yükselten, noteri kaldırsa da yerine e-devlet uygulaması getirerek sendikal hareketi tümüyle devletin gözetimine ve işverenlerinin müdahalesine açan, Hak-İş'in önünü açmak üzere sipariş düzenlemeler içeren, sendikal nedenler işten atılma karşısında son yıllarda kullanıla gelen hakları fiilen ortadan kaldıran tasarının İLO normlarına ve her hangi bir demokratik norma uymadığı açıklayan DİSK ve SGBP, 6 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdikleri ortak toplantının ardından bugün Ankara'da buluşarak meclise kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirme kararı aldılar.

TOPLANTI KARARLARI İLK OLARAK İMC TV EMEK DÜNYASINDA AÇIKLANDI

Meclis'e giderek taleplerini dile getirecek olan sendikalar, meclisini önünde oturma eylemi yapacaklar ve talepleri yerine getirilene kadar Ankara'dan ayrılmayacaklar.

Toplantı kararların ilk olarak İMC TV Emek Dünyası Programında Gökhan Biçici'nin konuğu olarak açıklayan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve Sendikal Güç Birliği Dönem Sözcüsü Kenan Öztürk, yaptıkları toplantının tarihi bir önem taşıdığını ve tüm emek ve demokrasi güçlerine ortak davranma çağrısı yaptıklarını ifade ettiler.

KENAN ÖZTÜRK: TÜRK-İŞ'İ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

Sendikal Güç Birliği Dönem Sözcüsü ve TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, sendikal yaşam açısından bu kadar önemli bir yasa taslağı gündemdeyken Türk-İş'in bir başkanlar kurulu dahi toplamadığını hatırlatarak, Türk-İş yönetiminin içinde bulunduğu durumu eleştirdi.

Türk-İş'te mücadele ederek değil, görüşme yaparak, diyalog kurarak sonuç alacağını düşünen bir anlayışın yönetimde olduğunu söyleyen Öztürk, "Bu kesinlikle doğru değildir, mücadele edilmeden tek bir hakkın dahi alınması hiç bir zaman söz konusu dahi olmamıştır" dedi ve SGBP olarak TÜRK-İŞ içinde ve dışında mücadeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Bugün saat 10.00'da TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde bir basın açıklaması yapacaklarını açıklayan Kenan Öztürk, burada Türk-İş Yönetimini göreve çağıracaklarını ve ordan DİSK'le buluşarak meclise yürüyeceklerini belirtti.

ADNAN SERDAROĞLU: 12 EYLÜL'DE YAŞANANLARIN FARKLI BİR TEKRARI YAŞANIYOR

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'da sendikalar arası bir mutabakatın söz konusu olmadığını, hükümetin yandaşlarına dayanarak tasarıyı yasalaştırmak ve sendikal hareketi kontrol altına almak istediğini belirtti. Bugün yaşananların 12 Eylül döneminin bir benzeri olduğunu söyleyen Serdaroğlu, 12 Eylül'ün zor yoluyla 24 Ocak kararlarını hayata geçirmek için gündeme geldiğini, şimdiyse bu sendikal yasaların ve sendikalara yönelik baskıların Ulusal İstihdam Stratejisini hayata geçirmek için daha inceltilmiş yöntemlerle uygulamaya sokulduğunu aktardı.

SGBP SAAT 10.00'DA TÜRK-İŞ'TE, DİSK 10.30'DA GENEL-İŞ ÖNÜNDE

Buna direneceklerini ifade eden Serdaroğlu, Güç Birliğiyle yaptıkları toplantının bu anlamda tarihi önem taşıdığını ve bu toplantıdan çıkan sonuçların, mevcut durumun sorumlularını rahatsız edeceğini vurguladı.

Serdaroğlu'da bugün saat 10.30'da Ankara'da Genel-İş Şubelerinin önünde toplanarak yürüyüşe başlayacakların ve Sendikal Güç Birliği'yle yolda buluşarak birlikte Meclis'e yürüyeceklerini açıkladı.

EmekDünyası.Net