16 Şubat 2013, Cumartesi

DİSK-AR: Yeni işsizlerin yarısından fazlası kadın

TÜİK'in "Hanehalkı İşgücü Anketi" sonuçlarını değerlendiren DİSK-AR, işsizliğin, gizli işsizlerin ve güvencesiz ve umutsuz işsizlerin sayısının attığını belirti, yeni işsizlerden yarısından fazlasını yükseköğretim muzunu kadınların oluşturduğuna dikkat çekti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi Kasım 2012 dönem sonuçlarını değerlendirdi.

'EKONOMİK YAVAŞLAMA İŞSİZLİK VERİLERİNE DE YANSIYOR'

Ekonomik büyüme rakamlarındaki yavaşlamanın hızlı biçimde işsizlik verilerine yansıdığına dikkat çeken DİSK-AR, buna göre resmi işsizlik oranının, istihdamda verilerin hızla bozulmaya başladığı Haziran döneminden bu yana 1,4 puan artış göstererek, yüzde 9,4'e yükseldiğini hatırlattı. Haziran ayından bu yana resmi işsiz sayısındaki artışın 404 bin olduğunu belirten DİSK, yıllık bazda resmi işsiz sayısının 201 bin, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 380 bin kişi arttığını kaydetti.

'İŞSİZ SAYISI 5 MİLYON 571 DÜZEYİNDE'

DİSK-AR, umudu olmadığı için ya da diğer nedenle son 3 aydır iş aramayan ve bu nedenle işsiz sayılmayanlar dahil edildiğinde işsizlik oranının yüzde 9.4 değil, yüzde 15. 45, işsiz sayısının da 2 milyon 630 bin değil, 4 milyon 621 bin kişi olduğunu açıkladı.

DİSK-AR'a göre, gizli işsiz olarak görülen eksik ve yetersiz istihdam edilenlerin de eklenmesi ile işsizlik oranının yüzde18,62, işsiz sayısı 5 milyon 571 bin kişi düzeyinde.

'KAYIT DIŞI ÇALIŞAN KADINLARIN SAYISI 132 BİN KİŞİ YÜKSELDİ'

Kadınların çalışma hayatında en dezavantajlı kesimleri oluşturduğuna dikkat çeken DİSK, kayıtıdışı istihdamın işgücüne katılım oranı kadınlar için yüzde 30,2 düzeyinde olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre işgücüne katılım oranı 1,9 puan arttığı, böylece kayıtdışı çalışan kadınların sayısının 132 bin kişi yükseldiğini açıkladı. Çalışma çağındaki her üç kadından sadece birinin çalıştığını ifade eden DİSK-AR, "Yüksekokul mezunu kadınlarda işsizlik Kasım 2012 dönemi için yüzde 16,6 ile erkeklerin yüzde 7,6'lık oranının iki katıdan fazladır. Bu kategoride yer alan kadınların işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 110 bin kişi artış göstererek 232 binden 342 bine fırladı" dedi.

DİSK-AR'ın bu verilerine göre geçen yıldan beri ilave resmi işsizlerin yarısından çoğunu yüksekokul mezunu kadınlar oluşturuyor. Umudu olmadığı için son üç aydır iş arama kanallarını kullanmadığı için işsiz sayılmayanların yüzde 58'inin kadın olduğu kaydedildi.

GENÇLERİN DURUMU DAHA DA KÖTÜ

Gençlerin durumunun daha kötü olduğunu vurgulayan DİSK-AR, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre resmi işsizlik oranın 1,8 puan artarak yüzde 18,8'e yükseldiğini hatırlattı. Umudu olmadığı için ya da diğer nedenle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz sayılmayan gençler dahil edildiğinde bu oranın yüzde 28'e ulaştığı kaydedildi.

DİSK-AR, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle genç işsizliğin yüzde 30,8'e ulaştığını belirtti.

'GÜVENCESİZ ÇALIŞANLARI SAYISI 2 MİLYON'U AŞTI'

Güvencesiz çalışmanın da hızla yayıldığına dikkat çeken DİSK-AR, 2009 yılı Kasım dönemi ile karşılaştırıldığında geçici çalışanların sayısının yüzde 38 artarak, 1 milyon 511 binden, 2 milyon 85 bine yükseldiğini açıkladı.

"Geçici çalışmanın yaygınlaştırılması hükümetin istihdam stratejisi açısından bir amaç olarak değerlendiriliyor" diyen DİSK-AR, geçici işçiler için işsizlik oranının yüzde 26 olarak gerçeleştiğini belirtti. Geçtiğimiz yıla göre değerledirildiğinde kısmi süreli çalışanların sayısının 335 bin, geçici bir işte çalışanların sayısının ise 264 bin kişi attığı kaydedildi. DİSK-AR, istihdam artışında ise 1 milyon 24 kişi attığını açıkladı. Değerlendirmede, kısmi süreli çalışanların yüzde 84'ünün, kısmi süreli çalışanların yüzde 64'ünün kayıtdışı çalıştırıldığını belirtildi.

6 MİLYON KİŞİ HAFTADA 60 SAATTEN FAZLA ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çalışma sürelerinde de ciddi artış yaşandığına dikkat çekildi, haftalık fiili çalışma süresi 50 saatin üzerinde olanların yüzde 54'e, 60 saat ve üzeri çalışanların sayısının ise 1 milyon 266 bin kişi artarak 5 milyon 388 binden 6 milyon 654 bine ulaştı.

Türkiye'de çalışma çağındaki her iki kişiden birinin çalışamadığı kaydedilerek, "İşsiz sayılmayan umudu kesik işsizlerin sayısı ve ev içi emeğin görünmez olmasının sonucunda açığa çıkan bu durum, Türkiye'de işsizliği olduğundan düşük gösteriyor. AB ülkeleri için EUROSTAT 2011 yılı verilerine göre işgücüne katılım oranı yüzde 71,2 düzeyinde. Türkiye'de iş isteyenlerin ve istihdam edilenlerin oranı AB-27 ortalaması kadar olsaydı, Türkiye 11 milyon 298 bin kişiye daha ilave iş yaratmak zorunda olacaktı. Bu kişilerin iş bulamaması veya kendi işini kuramaması halinde işsiz sayısı 13 milyon 928 bin olacaktı. Buna göre işsizlik oranı ise yüzde 35,5 düzeyine çıkacaktı" denildi.

DİSK-AR, orantısal olarak gerileyen kayıtdışının hala kriz öncesi değerlerin üzerinde seyrettiğini belirtti.

Tarım sektörünün kriz öncesine göre 1 milyon 479 bin artışla önemini koruduğunu belirten DİSK, 5 yıllık süreçte toplam istihdam artışının üçte birinin tarım alanında gerçekleştiğini belirtti.

DİSK-AR, "İşsizlikle mücadeleyi, çalışma koşullarını kötüleştirerek, ücretleri düşürerek çözmeye çalışan bu anlayışa karşı durulmalıdır. Bu strateji işsizliğin 'ne iş olsa yaparım' başlığı altında gizlenmesi stratejisidir" dedi.

TAŞERON ÇALIŞMA KALDIRILMALI

Değerlendirmede, işçisizlikle gerçek mücadele için çözüm önerileri ise şöyle sıralandı:

-Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

-Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.

-Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır.

-Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır,

-Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır,

-Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

-Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir."

EmekDünyası.Net/ETHA