30 Ocak 2014, Perşembe

115 Sendikadan sadece 47'si barajı geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince, "İşkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2014 Ocak ayı istatistikleri"ni açıkladı.

47 sendikanın konfederasyonlara göre dağılımı ise şöyle:32'si Türk-İş'e, 10'u Hak-İş'e, 4'ü DİSK'e bağlı. TİS yetkisi kazanan bir sendika da hiçbir konfederasyona bağlı değil. Geçen yıl 92 sendikadan 44'ü geçmişti.

115 SENDİKADAN SADECE 47'Sİ BARAJI GEÇTİ

DİSK'ten Genel-İş, Birleşik Metal-İş, Lastik-İş ve TEKSTİL, TİS yapmaya yetkili.

Türk-İş'e bağlı sendikalardan geçen yıl baraj altında kalan TGS, bu yıl barajı geçerek toplu iş sözleşmesi yetkisini aldı.
İş kollarında yetki alan sendikaların isimleri şöyle:
Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık iş kolunda barajı geçen 2 sendika var; Türk-İş'e bağlı Orman-İş ve Hak-İş'e bağlı Öz Orman-İş.

TÜRK-İŞ'TEN 32 HAK-İŞ'TEN 10 DİSK'TEN 4 SENDİKA BARAJI GEÇEBİLDİ

Gıda iş kolunda barajı geçen 3 sendika var; Türk-İş'e bağlı Şeker-İş ve Tek Gıda-İş, Hak-İş'e bağlı Öz Gıda-İş.
Maden iş kolunda barajı geçen 2 sendika var; Türk-İş'e bağlı Türk Maden İş ve Genel Maden-İş.
Petrol, kimya, lastik, plastik ve iş iş kolunda barajı geçen 2 sendika var; Türk-İş'e bağlı Petrol-İş ve DİSK'e bağlı Lastik-İş.
Dokuma, hazır giyim ve deri iş kolunda barajı geçen 4 sendika var; Hak-İş'e bağlı Öz İplik-İş, Türk-İş'e bağlı TEKSİF ve DERİTEKS ve DİSK'e bağlı Tekstil.

İŞKOLLARINDA HANGİ SENDİKALAR BARAJI GEÇTİ?

Ağaç ve kağıt iş kolunda barajı geçen 3 sendika var; Türk-İş'e bağlı Ağaç-İş, Selüloz İş ve Hak-İş'e bağlı Öz Ağaç-İş.

İletişim iş kolunda barajı geçen tek sendika var; Türk-İş'e bağlı Haber-İş.
Basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda barajı geçen 3 sendika var; Türk-İş'e bağlı Basın-İş ve TGS ile Hak-İş'e bağlı Medya-İş.
Banka, finans ve sigorta iş kolunda barajı geçen 4 sendika var; Türk-İş'e bağlı BASS, BASİSEN ve Hak-İş'e bağlı Öz Finans-İş ile bağımsız BANKSİS.
Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iş kolunda barajı geçen 2 sendika var; Türk-İş'e bağlı sendikalar Koop-İş ve Tez Koop-İş.
Çimento, toprak ve cam iş kolunda barajı geçen 2 sendika var; Türk-İş'e bağlı Cimse-İş ve Kristal-İş.
Metal iş kolunda barajı geçen 3 sendika var; Türk-İş'e bağlı Türk Metal, Hak-İş'e bağlı Çelik-İş ve DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş.

Enerji iş kolunda barajı geçen tek sendika var; Türk-İş'e bağlı TES-İş.
Taşımalık iş kolunda barajı geçen 3 sendika var; Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş, Hava-İş, TÜMTİS
Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk iş kolunda barajı geçen 3 sendika var; Türk-İş'e bağlı sendikalar Liman-İş, Türk-Deniz İş ve Dok Gemi-İş.
Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda barajı geçen tek sendika var; Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş.
Konaklama ve eğlence iş kolunda barajı geçen 2 sendika var; Türk-İş'e bağlı TOLEYİS ve Hak-İş'e bağlı OLEYİS.
Savunma ve güvenlik iş kolunda barajı geçen 3 sendika var; Türk-İş'e bağlı Harb-İş ve Güvenlik İş ile Hak-İş'e bağlı Öz-İş.

Genel işler iş kolunda barajı geçen 3 sendika var; Türk-İş'e bağlı Belediye-İş, DİSK'e bağlı Genel-İş ve Hak-İş'e bağlı Hizmet İş.

EmekDünyası.Net/ETHA