01 Şubat 2014, Cumartesi

Anayasa Mahkemesi'nden polislere bir kötü bir iyi haber

Anayasa Mahkemesi, polis teşkilatı içerisinde örgütlenen Emniyet-Sen'i kanuna aykırı buldu. Ancak mahkeme emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personelin sendikalara üye olmasının önünü açtı.

Polislerin sendika kurma ve üye olma hakkına ilişkin 2 yıldır devam eden hukuki tartışmalar Anayasa Mahkemesi'nin 4688 sayılı Kanun'un sendika üyesi olamayacakları belirleyen maddesindeki, "Emniyet hizmetleri sınıfındakilerin sendikaya üye olamayacakları ve sendika kuramayacaklarına" ilişkin hükmün iptal istemini reddetmesiyle yeni bir aşamaya girdi.

ANAYASA MAHKEMESİNDEN BİR KÖTÜ BİR İYİ HABER

Davayı esastan karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, aynı maddenin, emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personelin sendikalara üye olamayacağı ve sendika kuramayacağına ilişkin ibaresinin ise Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vererek emniyet bünyesinde yer alan sivil personelin sendika üyeliğinin önünü açtı.

Karar uyarınca Emniyet Sen'in illerdeki şubelerinin kapatılacağı, üye polislerin de sendikadan istifa edecekleri belirtilirken, emniyetteki sivil memurlara sendikalaşma yolunun açılmış olması kısmi bir kazanım olarak değerlendirildi. Kararı değerlendiren Emniyet-Sen yönetimi konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Emniyet Sen Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri İl Temsilcisi Çağatay Atasay, Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra sendikanın illerdeki şubelerinin kapatılacağını, üye olan polis memurlarının da sendikadan istifa edeceklerini söyledi.

'AİHM'E TAŞIYACAĞIZ'

Hukuki mücadeleden geri adım atmayacaklarını ve bu kapsamda sendika genel merkezinin konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacağını dile getiren Atasay şöyle dedi:
"Biz yanlış bir şey yapmadık. Demokratik hakkımız olan taleplerde bulunduk. Ne yazık ki Anayasa Mahkemesi bu mücadelemizi uygun bulmadı. Biz bu kararın siyasi olduğunu düşünüyoruz. Sendika genel merkezimiz konuyu uluslararası arenaya, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak."

BELÇİKA KARARI EMSAL GÖSTERİLECEK

1975 yılında Belçika'da da benzer bir durumun ortaya çıktığını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sendikalı olmak isteyen Belçikalı meslektaşlarını haklı bulduğunu belirten Atasay, kendilerinin de o kararı emsal göstereceklerini söyledi. Sendikalaşma faaliyetlerine başladıkları 14 aylık süreçte sürgünlerle, ihraçlarla, sorgulamalarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Atasay, "Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra bu yönde bizlere karşı girişimlerin, soruşturmaların daha da artacağını bekliyoruz. Bakalım günler neler gösterecek?" diye konuştu.

SİVİL MEMURLAR SENDİKALI OLABİLECEK

Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre, emniyetin idari hizmetler sınıfında görev yapan sivil memurların ise sendika kurabileceklerini ve sendikaya üye olabileceklerini belirten Çağatay Atasay şöyle konuştu:

"Biz mücadelemizde Anayasa Mahkemesi kararına göre haklı bulunmadık ancak, sivil memur arkadaşlarımız için sevindik. Çünkü onların sendikalı olabileceklerine dair bir durum ortaya çıktı. En azından onlar sendikalı olabilecek ve haklarını arayabilecek. Bu kapsamda onları elde ettikleri bu hak için kutluyorum."

DAVA SÜRECİ NASIL GELİŞMİŞTİ?

Emniyet-Sen'in kapatılmasıyla ilgili davaya bakan Ankara 9. İş Mahkemesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 15. maddesinin, emniyet hizmetleri sınıfındakilerin sendikaya üye olamayacakları ve sendika kuramayacaklarına ilişkin hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Bunun üzerine 12 Kasım 2012 tarihinden itibaren Emniyet Teşkilatında örgütlenme çalışmalarını sürdüren Emniyet-Sen'in çalışmaları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, 7 Mayıs 2013 tarihinde Ankara 9'uncu İş Mahkemesi'ne sendikanın kapatılması istemiyle başvurmuştu. Mahkeme de başvuruyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun, "emniyet hizmetleri sınıfındakilerin" sendikaya üye olamayacakları ve sendika kuramayacaklarına ilişkin Kanun hükmünün iptal istemini reddeden AYM ise bu kararıyla polis memurlarının sendikalaşmasının yasalara uygun olmadığına karar vermiş oldu. Bu süreçten kısmi kazanımla çıkan Emniyet-Sen'in AİHM sürecini başlatacağını duyurması, sivil hizmetliler dışındaki polislerin de sendikalaşabilmesi için umutların henüz devam ettiğini gösteriyor.

EmekDünyası.Net/Ajanslar