26 Şubat 2014, Çarşamba

Eğitim emekçileri hükümete seslendi

"Kasayı değil yasayı sıfırla"

Eğitim emekçileri Türkiye genelinde greve çıktı, hükümete Milli Eğitim Temel Kanunu’da değişiklik getiren yasa tasarısı için “yasayı sıfırla” uyarısı yaptı.

Eğitim emekçileri Türkiye genelinde greve çıktı, hükümete Milli Eğitim Temel Kanunu’da değişiklik getiren yasa tasarısı için “yasayı sıfırla” uyarısı yaptı. Greve katılım birçok kentte yüzde 90'nı buldu. Eğitimciler yürüyüşlerde Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında yapıldığı iddia edilen telefon kayıtlarında geçen yolsuzluklara tepki gösterdi.

İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan, onlarca kentte de eylemler düzenleyen eğitimciler, “Yasanı da kasanı da al başına çal” dedi. Okullara “Bu ülkede hırsız var, bu işyerinde grev var”, "Ülkeyi de eğitim de sıfırladınız" pankartları asılırken, genç eğitimcilerin elindeki “Bilal’e anlatır gibi anlatıyoruz” dövizleri de gülümsetti.

Grev Eğitim Sen, Türk-Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikaları tarafından örgütlendi. Sendikaların çağrısıyla başlatılan greve çok sayıda eğitim emekçisi de katılarak destek verdi.

ANKARA'DA MEB YASASI'NA KARŞI GREV

Meclis gündeminde olan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın idari yapısını değiştirecek “Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na karşı Eğitim emekçileri iş bıraktı. Ankara'da Güvenpark'ta toplanan Eğitim Sen üyeleri Meclis'e yürümek istedi. Polisin buna izin vermemesi üzerine uzun süre gerginlik yaşandı. Ancak MEB'e yürüyüş yapılmasına izin verildi.

Eğitim Sen'in Güvenpark'tan MEB'e yaptığı yürüyüşte yolsuzluk skandalları öne çıktı. Bakanlık önünde yapılan açıklamada konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, bu kanun tasarısıyla kamu kaynaklarının özel okullara aktarılacağını vurguladı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından hükümetin tüm kamu kurumlarını kendine bağlamaya çalıştığını belirten Yıldız, eğitim sisteminin de tamamen denetim altına alınmak istendiğini ifade etti. Kanun tasarısının eğitim sistemindeki birçok sorunu derinleştireceğini dile getiren Yıldız, çözüm bekleyen onlarca eğitim sorununa rağmen yangından mal kaçırırcasına söz konusu torba yasanın meclisten geçirilmek istendiğini söyledi.

'ÖĞRETMENLER DAHA DA GÜVENCESİZLEŞECEK'

Bu tasarıyla öğretmenlerin daha fazla güvencesizleştirileceğini belirten Yıldız, “binbir zorlukla eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlere KPSS yetmezmiş gibi, şimdi de yeni bir sınav getirilmek istenmektedir. İktidar öğretmen alımlarında ve yönetici atamalarında dahikendinden olmayana tahammül edememektedir. Piyasa ve merkezli ve siyasi kadrolaşmaya dayalı dönüşümün son halkalarından birisi daha tamamlanmak istenmektedir. Eğitim yöneticilerinin tıpkıhükümetin siyasi kadroları gibi çalışan valiler tarafından atanması ve piyasa koşullarında çalıştırılmaları istenmektedir” şeklinde konuştu.
Meclise sunulan kanun taslağına karşı sendika ayırt etmeksizin mücadelenin ortaklaştırılması gerektiğini dile getiren Yıldız, “yasa tasarısının derhal geri çekilmesini ve eğitimdeki tekçi, dayatmacı uygulamalara son verilmesini istiyoruz” dedi.
Eyleme HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan da destek verdi.

TÜRK EĞİTİM SEN'DEN BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM

Türk Eğitim Sen Ankara Şubeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Basın açıklamasını okuyan Türk Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Şube Başkanı Sevgi Yalav, AKP hükümeti tarafından Meclis'e sunulan tasarıda dershanelerin özel okula dönüştürülmesinin bahane olduğunu söyledi.


Tasarının kanunlaşması halinde 73 bin eğitim yöneticisinin görevinin sona ereceğini belirten Yalav,  tasarıyı “Okul yöneticilerinin tüm unvanlarını elinden zorla alan bir tasfiyedir. İnsan hakları, hukuk, ileri demokrasiyle uzaktan yakından alakası olmayan bir uygulamadır. Sözde paralel yapıyı ortadan kaldırmak amacıyla pire uğruna yorgan yakmaktadır” şeklinde değerlendirdi.


Tasarıyla dershanelerin dönüştürülmesi bahanesiyle kamu kaynaklarını özel okullara aktarılmak istendiğini dile getiren Yalav, devlete ait arazi ve okul binalarının özel sektöre ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara devredilmesi hesaplarının yapıldığını söyledi.


Tasarının teftiş sisteminde yapılan değişikliklerin de büyük sakıncalar doğuracağına dikkat çeken Yalav, “Bakanlık denetçileri ve il eğitim denetmenlerinden oluşan teftiş sisteminin, tasarıyla sadece eğitim denetmenlerinden oluşan bir sistem haline getirilmesi, böylece Bakanlık denetçilerinin haklarının gasp edilmesi, mevcut statülerinin ellerinden alınması büyük bir olumsuzluktur. Öte yandan il eğitim denetmenleri Bakanlık denetçilerinin haklarına sahip olmak istiyordu. Bu tasarı ile il eğitim denetmenlerinin talepleri de karşılanmamıştır” dedi.
Hükümetin eğitim sistemini içerik ve yönetim anlayışı olarak kendi siyasal hedefleri ve ideolojik çizgisine paralel bir şekilde biçimlendirmesine sessiz ve tepkisiz kalamayacaklarını belirten Yalav, siyasi iktidarın her türden dayatmacı ve yok sayan uygulamalarına karşı mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

İZMİR'DE EĞİTİM GREVİ

İzmir’ de Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş dershanelerin dönüştürülmesi tartışmasıyla başlayan ve eğitim sisteminin özellikle idari yapısını baştan sona değiştirmeyi öngören yasa tasarısını karşı bugün greve çıktı.

Konak Eski Sümerbank önünde toplanan Eğitim-Sen “Gerici, ırkçı eğitime hayır” , “Hükümet istifa”, “Zafer direnen emekçinin olacak sloganları atarak Valilik binası önüne kadar yürüdü.


Eğitim emekçileri olarak iktidarın siyasal hedeflerine kurban olmamak için, kadrolaşmaya ve özelleştirmeye karşı sokaklarda olduklarını ifade eden eğitim emekçileri, “Parasız, nitelikli, laik, bilimsel, anadilde eğitim” talepleri için grevde olduklarını belirttiler.

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş ise Basmane meydanında toplanarak Konak Eski Sümerbank önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.


Daha sonra tüm sendikalar Eski Sümerbank önünde kurulu olan kürsüde bir araya gelerek konuşmalar yapıldı. İlk sözü alan Eğitim-Sen Şubeleri Dönem Sözcüsü Özcan Çetin, “Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılmasını, iş güvencemizin hedef haline getirilmesini ve eğitim yöneticilerin tefsiye planlarını kabul etmiyoruz” dedi. Çetin, AKP hükümetinin eğitim sistemini yap-boz tahtasına çevirdiğini söyleyen Çetin, “AKP hükümeti bu son hamlesi ile eğitim sistemini her açıdan denetim altına alarak, farklılıkları yok sayan, itiraz edenleri ötekileştireceği ya da sürgüne göndereceği bir yapı oluşturmak istemektedir” dedi. Çetin, meclis gündeminde ki yasa tasarısının derhal geri çekilmesini ve eğitimde tekçi dayatmacı uygulamalara son verilmesini istediklerini ifada etti.

Daha sonra konuşan Türk Eğitim-Sen 1Nolu Şube Başkanı Merih Eyyüp Demir ise tasarının eğitim sistemi için tarihi bir süreç olduğunu belirterek, “Bu sürecin oldubittiye getirilerek masa başında alınabilecek bir karar olmadığı gereçliği ile yüzleşmemiz gerekmektedir. Bu tasarı eğitim camiası ve eğitimden yararlanan 76 milyon insanımızı ilgilendiren bir yasadır” dedi. Demir, yasa tasarısını kabul etmediklerini bunun için mücadele edeceklerini de belitti.

Eğitim-İş 2 Nolu Şube Başkanı Ömer Lütfi Değirmenci ise, uzun mücadeleler sonucu kazanılan eğitim hakkının, özelleştirilmesine karşı, parasız, bilimsel eğitim mücadelesini vermeye devam edeceklerini ifade etti. Değirmenci, “Yolsuzluk ve rüşvete bulaşmış bu iktidara ve yaptığı düzenlemelere karşı mücadelemizi karalılıkla sürdüreceğiz” dedi.


Eğitim emekçilerinin grevine HDP İzmir Büyükşehir Eş Başkanı Osman Özçelikte katıldı. Özçelik, eğitim emekçilerinin haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını ifade ederek, kamu hizmetlerinde özelleştirmelere karşı olduklarını bunun için haklı mücadele verdiklerini belirtti.

DİYARBAKIR’DA GREVE GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Eğitim sisteminde yapılmak istenen yasa değişikliğine ilişkin ülke genelinde yapılan greve Diyarbakır’da binlerce eğitim emekçisi katıldı. Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesinin çağrısıyla AZC plaza önünde toplanan öğretmenler yasa tasarısını protesto etti.


“Irkçı, gerici, piyasacı uygulamalara, siyasi kadrolaşmaya Geçit vermeyeceğiz” pankartı arkasında toplanan emekçiler sık sık “AKP’nin memuru olmayacağız”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Paralar Bilal’e emekçiye zam yok”, “Hırsızlardan hesabı emekçiler soracak” sloganlarını attı. Eğitim emekçilerine KESK’e bağlı diğer sendikaların üye ve yöneticileri de destek verdi.


Eylemde bir açıklama yapan Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Yönetici Hikmet Korkmaz, son 11 yıl içinde AKP eliyle eğitimde piyasa odaklı politikaların hayata geçirildiğini belirterek, “Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi sürecinde gündeme gelen, ancak içerdiği değişiklikle eğitim sisteminde büyük bir alt üst oluş yaratması kaçınılmaz olan ‘Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ eğitimde yaşanan sorunları daha da derinleştirecektir” dedi. Hükümetin eğitimi bir kez daha kendi çıkarları için yapılandırmak istediğini ifade eden Korkmaz, “TBMM’ye sunulan kanun taslağına karşı mücadeleyi ortaklaştırmak için sendika ayrımı yapmadan, bu düzenlemeden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek bütün eğitim ve bilim emekçilerini birlikte hareket etmeye ve hükümetin baskıcı, otoriter ve dayatmacı politikalarına hep birlikte dur demeye çağırıyoruz. Meclis gündemindeki yasa tasarısının derhal geri çekilmesini ve toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi eğitimde de tekçi ve dayatmacı uygulamalara son verilmesini istiyoruz” dedi.

ADANA'DA YASA EYLEMİ YOLSUZLUK EYLEMİNE DÖNÜŞTÜ

Eğitim emekçilerinin iş güvencelerinin ellerinden alacak ve dersanaleri dönüştürecek olan yasa tasarısına karşı yaptığı eylem yolsuzluk protestosuna dönüştü. Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, ve Eğitim-İş’in katıldığı eyleme Memur Sen’in katılmaması tepkiyle karşılandı. Sendika önlerinden üç kol olarak yürüyen eğitim emekçileri İnönü parkında bir araya gelerek buradan topluca 5 Ocak Meydanı’na yürüyüş yaptı. Yolsuzluk ve Erdoğan ile oğlunun olduğu iddi edilen telefon konuşmaları ile ilgili sloganların ön plana çıktığı yürüyüş sırasında emniyetin sık sık eylemin yasa dışı olduğunu anons etmesi dikkat çekiciydi.

TARİHİN EN BÜYÜK TASFİYESİ

5 Ocak Meydanına gelen emekçiler burada bir basın açıklaması yaptı. Türk Eğitim Sen 2 nolu Şube Başkanı, Kamil Köse, paralel devlet iddiasıyla hükümetin pire uğruna yorgan yaktığını ifade etti.  Eğitimde tarihin en büyük tasfiyesine ‘hayır’ dediklerini ifade eden Köse, Vali’nin sadece 4 yılını doldurmuş yöneticileri değil isterse görevlendirdiği yöneticiyi ertesi gün görevden alabileceğini belirterek yasa tasarısına tepki gösterdi.

SİYASAL İHTİYAÇLARINA GÖRE DEĞİŞTİRİYORLAR

Eğitim Sen Şube Başkanı Kamuran Karaca 4+4+4 ile eğitimin piyasa koşullarına göre dönüştürmeye başlayan hükümetin 17 Aralık operasyonu ile kendi siyasal ihtiyaçlarına göre dönüştürmek istediğini söyledi. Eğitim sisteminde büyük alt oluşlara sebep olacak olan bu yasa tasarısını kabul etmediklerini dile getiren Karaca, yolsuzlukların konuşulduğu günlerde bu yasanın çıkmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Eğitim-İş Şube Başkanı Gezi direnişi, 5 Haziran ve 26 Mayıs grevlerinin ruhunu bu eylemde tekrar yaşadığını belirterek arkadaşlarına teşekkür etti.

AKP EĞİTİMCİLERDEN DE KORKUYOR

Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim İş Sendikası üyeleri Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda toplandı. Öğretmenler, yanlarından geçen Ak Parti seçim otobüsünü yuhalarken anıtın yanındaki Ak Parti İl Başkanlığı'na yönelerek de 'Hırsız var' diye bağırdı. Öğretmenler daha sonra Gazipaşa Caddesi'ni takiben Valilik önüne kadar sloganlarla yürüdü. Sendika üyelerinin geçişi sırasında cadde üzerindeki Ak Parti seçim bürosu önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Polis kordonu oluşturulan büro önünde bir süre duran eğitimciler, 'Her yer rüşvet her yer hırsızlık' sloganlarıyla tepkilerini gösterdi.

KOCAELİ

Kocaeli’de merezi okullarda greve katılım oranı yüzde 90’a ulaştı. Birçok okulda eğitim öğretim yapılamadı. Greve Eğitim Bir Sen üyeleriyle sendikalı olmayan öğretmenler de katıldı.

Binlerce eğitim emekçisi okullardan çıkarak Merkez Bankası önünde buluşup Cumhuriyet Parkına yürüyüp burada açıklama yaptı. Eylemde yolsuzluk ve rüşvet skandalına karışan hükümet yetkililerine tepki ön plandaydı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de de eğitim emekçileri greve çıktı. Greve katılım yoğun olurken, yapılan eylemde hükümet istifa etmeye çağrıldı.

Eğitim Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim İş dershanelerin dönüştürülmesi tartışmasıyla başlayan ve eğitim sisteminin özellikle idari yapısını baştan sona değiştirmeyi öngören yasa tasarısına karşı greve çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü önünde biraya gelen eğitim emekçileri Hamamyolu Saat Kulesine kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca sık sık  “Hırsız Var”, “Her Yer Rüşvet Her Yer Yolsuzluk” ve “İşçi Memur El Ele Genel Greve” sloganları ata eğitim emekçileri hükümeti istifaya çağırdı. Saat kulesi önünde ayrı ayrı basın açıklaması yapan eğitim sendikaları, “Kamu kayaklarının özel okullara aktarılmasını, iş güvenliğimizin hedef haline getirilmesini ve eğitim yöneticilerini tasfiye planını kabul etmiyoruz” dedi.

Evrensel/ EmekDunyasi.Net