27 Şubat 2014, Perşembe

Asistan hekimlere 'uzman' desteği

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimlerinin grevi 7. gününü geride bıraktı. Bugünden itibaren hastanede görev yapan uzman hekimler de iş bıkarak asistanlara katıldı. Uzman hekimler 3 gün boyunca greve gitme kararı aldı.

SES’in aldığı karar doğrultusunda da diğer hastanelerde bulunan sağlık emekçileri iş bırakarak ve hastanelerinde basın açıklamaları yaparak asistanlara destek verdi.


Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan bütün sağlık emekçileri, “Asistan hekimler yalnız değildir” pankartı ile grev alanına gelirken, Bozyaka, Tepecik, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül ve Eşrefpaşa Hastanesindeki sağlık emekçileri de gruplar halinde Yeşilyurt’a geldi.


TTB, SES Genel Merkez Yöneticileri de hastaneye geldi.

ASİSTAN SAYISI YÜZDE 50 AZALTILDI

Asistan Hekim Emel Yıldırım, yılda 2 milyon poliklinik muayenesi, 56 bin hastanın yataklı tedavisi yapılan hastanede asistan sayısının 384’ten 200’lere indiğini dile getirdi.


2013 yılı Eylül ayında yapılan asistan hekim sınavında hastaneye hiç asistan kadrosu verilmediğini belirten Yıldırım, “36 saat kesintisiz çalışan insanlardan Güleryüz, şefkat, nitelikli hizmet bekleniyor. Ancak hekimler, sağlık çalışanları robot veya köle değildir” dedi.


Yıldırım, yetkililer seslerini duyuncaya, asistan kadrosu verilinceye kadar grevlerine devam edeceklerini belirtti.
Eyleme katılan TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, iyi hekimlik yapmak istediklerini ifade ederek, “İyi hekimlik iyi eğitimden geçiyor. Bunun için buradayız. Buradaki eylem sonuna kadar desteklenmeli” dedi. Gezi’den sonra hekimler ve tabip odaları üzerindeki baskının arttığına dikkat çeken Aktan, “Hekimler yasa ve Anayasa değil, evrensel tıbbi etik kurallarına göre çalışırlar” dedi.

‘KOLTUKLARI BIRAKIN GİDİN’

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Suat Kaptaner, 36 saat çalıştırılan asistan hekimlerden güler yüz beklendiğini belirterek, “Hastalara güler yüz gösterilmemesinin sebebi Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Hükümettir. Bu talepleri karşılamıyorsanız koltukları bırakın, gidin” dedi.

SES Genel Başkanı Çetin Erdolu da, sağlıkta dönüşümün sadece çalışanları değil halkı da vurduğunu, katkı payı, ilave ücretler ödenmeden sağlık hizmetine erişilemediğini belirtti. Erdolu, “Bu nedenle, asistanından doktoruna, ebesinden hemşiresine sağlık teknisyeninden taşeron işçisine tüm sağlık emekçilerinin sürdürdüğü mücadele meşru ve haklıdır” dedi.

ANKARA VE İSTANBUL'DAN DİRENİŞE SELAM

İzmirKatip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesindeki araştırma görevlilerinin bir haftadır süren grevini selamlayan Ankara ve İstanbullu asistanlar sorunlarını dile getirdi. Hükümetin hekimleri reçete ve evrak imzalayan, gerçek bir sağlık hizmeti sunamaz hale getirdirdiğini belirten asistanlar, bu durumun hekimler açısından direnişlere dönüştüğünü bildirdiler.

Ankara Üniversitesi Morfoloji Bölümü binası önünde Ankara Tabip Odası (ATO) ve TTB’nin çağrısıyla bir araya gelen sağlık emekçileri adına basın açıklamasını okuyan ATO yöneticisi Ebru Basa, “İzmir’deki meslektaşlarımız ve bizler verdiğimiz emek karşılığında güvenceli aylık ücret istiyoruz. Emeğimizin karşılığı ciro, performans, kar ve zarar değildir. Asistan arkadaşlarımızın yanındayız. Talepleri taleplerimizdir. Buradan İzmir’e dost selamlarımızı yolluyor, dirençleri dirençlerimizdir diyoruz” dedi.  Hükümetin sağlık politikaları nedeniyle “kötü hekimler” haline getirildiklerini ifade eden Basa, hükümeti ve bakanlığı uyardı. Bu tutumların hekim eylemlerine dönüştüğünü kaydeden Basa, “Tıp eğitiminin daha fazla tahrip edilmesine, halkın sağlığıyla oynanmasına göz yummayacağız” dedi. Eyleme katılarak destek veren SES ve Hemşireler Derneği yöneticileri de, sağlık alanında uygulanan politikaların tüm sağlık emekçilerini etkilediğini ve bu nedenle ortak mücadele ettiklerini aktardı.

‘ÇALIŞMA ŞARTLARIMIZ, EĞİTİM HAKKIMIZ, GELECEĞİMİZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM’

İstanbul Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu üyesi asistan hekimler, Şişli Etfal Hastanesi'nde basın açıklaması düzenledi. "Çalışma şartlarımız, eğitim hakkımız, geleceğimiz için mücadeleye devam" yazılı pankartın açıldığı açıklamaya, SES Şişli Şubesi üyesi sağlık emekçileri de destek verdi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taner Gören'in de katıldığı açıklamada asistan hekimler "Diren asistan hekim", "Sağlıkta dönüşürken asistan da dönüşüyor" yazılı dövizler taşıdı. Sık sık "Asistan hekimler köle değildir" sloganının atıldığı eylemde, hekimler adına basın açıklamasını Özgün Pamukçu yaptı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi asistan hekimlerinin azalan kadrolar sonucu iş yükünün artması, artan iş yükü sebebiyle eğitimlerinin aksaması ve ücretlerinin günden güne azalmasına karşı 19 Şubat'tan bu yana grevde olduklarını belirten Pamukçu, asistan hekimlerin uzmanlık süreci için başladıkları asistanlık sürecinde, yetersiz eğitimle hastanelerin tüm yüklerini sırtlanarak devam ettiklerini söyledi. Asistan hekimlerin 36 saat aralıksız çalıştıklarını, yasal sürenin üzerinde nöbete zorlandıklarını ve nöbet tutmadıkları zamanlarda ise fazla mesaiye zorlandıklarını söyledi. Pamukçu, asistan hekimler olarak can güvenliklerinin sağlandığı, yeterli uzmanlık eğitimini alabildikleri ve emeklerinin karşılıklarını alabildikleri bir ortamda çalışmak istediklerini söyledi. Pamukçu, "İstanbul asistan hekimleri olarak İzmir'deki meslektaşlarımızın mücadelesinin yanındayız. Mücadeleleri mücadelemizdir" dedi. Açıklamada konuşan Şişli Etfal Hastanesi asistan hekimlerden Hüseyin Acinikli de taleplerini, "Asistan hekimliğin görev tanımının yapılmasını istiyoruz. Nöbet ertesi izin hakkımızın verilmesini istiyoruz. Programlı ve mesai saatleri içerisinde eğitim verilmesini istiyoruz. Asistan hekimlerin tüm işlemleri uzman doktor eşliğinde yapmasını istiyoruz. Eğitim ve dinlenme salonları talep ediyoruz. Nöbet ertesi 36 saat çalıştırılmayı, uzmanlık eğitiminin için boşaltılmasını reddediyoruz" diye sıraladı.