03 Mart 2014, Pazartesi

Asistan hekimler direndi, kazandı

9 gündür talepleri için grevde olan asistan hekimlerin talepleri kabul edildi. 14 maddelik talepleri karşılanan asistan hekimler grevlerine son verdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri, 14 maddelik taleplerinin kabul edilmesi üzerine 9 gündür sürdürdükleri greve son verdiler. Taleplerinin takipçisi olacaklarını bildiren asistan hekimler, yerine getirilmemesi durumunda yeniden greve çıkacakları uyarısında bulundular.

İzmir Kamu Hastaneler Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreteri, hastane yöneticisi, başhekim ve başhekim yardımcılarının katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamaya, İzmir Tabip Odası ve SES üyesi sağlık emekçileri de katıldı. Asistan hekimler adına açıklama yapan Dr. Emel Yaldır, asistan hekimlerin iş yükünün azaltılması ve uzmanlık eğitimlerinin düzenlenmesine ilişkin taleplerinin kabul edildiğini bildirdi. Yaldır taleplerin denetlenmesi amacıyla her ay İzmir Kamu Hastaneler Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreteri, hastane yöneticisi, başhekim ve asistan temsilcilerinin bulunduğu bir toplantının yapılması kararı alındığını dile getirdi.

Asistan hekimlerin 14 maddelik listesinde eğitim saatlerinin mesai saatleri içerisinde en az yarım gün olacak şekilde planlanması, asistan hekimlerin nöbet sayılarının kıdeme göre düzenlenmesi ve sabitlenmesi, yıllık izinlerin tam olarak kullanılması, uzman hekim açığının kapatılması, Akademik kurul ve hastane içi toplantılarda asistan hekim temsilcilerinin bulunması gibi talepler bulunuyor.