02 Temmuz 2010, Cuma

ASF 2010:

Genç işçiler çokuluslu şirketlerde örgütlenmeyi tartıştı

Avrupa Sosyal Forumu’nun ikinci gününde en dikkat çekici panellerden biri “Kriz döneminde genç işçiler ve çokuluslu şirketlerde örgütlenme deneyimleri” idi.

UNI küresel sendikasından Geert Haverbeke, SATAWU sendikasından (G.Afrika) Xolile Chubana ve Koop-İş sendikasından (Türkiye) Ramazan Bayram’ın konuşmacı olarak katıldığı paneli TAREM’den Molly McGrath yönetti.

İlk sözü alan UNI küresel sendikasından Geert Haverbeke sunumuna UNI’nin yapısını anlatarak başladı. Dexia gibi küresel şirketlerle ulus-üstü sözleşmeler yaptıklarını belirten Haverbeke “Avrupa İş Konseyi”nin nasıl işlediğini, UNI olarak nerelerde, nasıl örgütlendiklerini anlattı ve yeni örgütlenme yöntemleri ile stratejilerin yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.

Güney Afrika’da taşımacılık sektöründe örgütlenen ve 160 binden fazla üyesi bulunan SATAWU Sendikası’ndan Xolile Chubana Güney Afrika’daki sendikal durum, konfederasyonlar ve genç işçilerin durumuyla ilgili bilgiler verdi.

SATAWU’nun genç işçilere verdiği politik eğitimlerden bahseden Chubana, Türk ve Kürt halklarını demokrasi için mücadele etmeye çağırdı, uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

Son sözü alan Ramazan Bayram (Koop-iş ve Ver.di sendikaları) Türkiye’deki sendikalı çalışan oranın %6 olduğunu belirterek, bunun  sebebinin Türkiye’deki anti-demokratik sendikacılık yasası olduğunu söyledi.

Sendika yönetimlerinin hızla gençleşen işçi sınıfı karşısında çok yaşlı kaldığını belirten Bayram sendikaların gençleşmesi konusunun şu an Türkiye’deki sendikal hareketin en önemli sorunu olduğunu ifade etti.

Gençleşmeyle beraber artık eskimiş yöntemlerin, tarzların, düşüncelerin de yenilenmesi gerektiğini belirten Bayram,  bunun da gençlerin sendikalarda daha aktif görev almasıyla olabileceğinin altını çizerek genç katılımcılara “Eğer yaşlı sendika yöneticileriniz sosyal diyalog kurduklarını söylerlerse, onlara şüpheyle bakın” dedi.

UNI Gençlik, CSIL (İtalya), CGIL (İtalya), CCOO (İspanya), AWALOT (İspanya), Koop-İş (Türkiye) ve TAREM’in ortak düzenlediği toplantıya gençlerin yoğun katılımının dikkat çekti.

İstanbul -