17 Haziran 2010, Perşembe

KESK KADIN SEKRETERLİĞİ:

657 kadınlar için eksik

KESK Kadın Sekreterliği 657 sayılı kanunda yapılacak düzenlemelerin kadınlar açısından eksik ve yetersiz olduğunu belirtti ve taleplerini bildirdi.

657 sayılı kanunda yapılacak değişiklik tasarısında doğum izinleriyle ilgili iyileştirmelerin eksik olduğunu belirten KESK Kadın Sekreterliği taslakta yükselme ve terfilerde kadın başvuruları, sosyal koşullar ve devlet kademelerindeki yönetici kadınların azlığının göz önünde tutulmasını istedi.

KESK, başlangıç olarak yüzde 40 pozitif destek sağlaması yönünde hukuksal düzenleme gerektiğini; yine kadına yönelik şiddet, cinsel taciz gibi suç unsurları ve davranışların da disiplin suçu olarak tasarıya eklenmesini istedi.

İYİLEŞTİRMELER 4/B ve 4/C’yi KAPSAMIYOR

Tasarıda, kadın kamu çalışanlarının doğum sonrası ücretli izin süresinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, ücretsiz izinlerin 12 aydan 24 aya çıkarılması ön görülüyor. Bu izinden sadece doğum yapan kadın değil, aynı zaman da eşi de yararlanabiliyor. Doğum esnasında veya doğumdan sonra annenin ölümü halinde çocuğun bakımı ile ilgilenmesi amacıyla memur olan babaya anne için öngörülen süreler kadar ücretli ve ücretsiz izin veriliyor. Babalık izni 3 günden 10 güne çıkarılıyor, süt izni ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1.5 saat yapılıyor. Ancak bu iyileştirmeler 657 sayılı kanunun 4/B ve 4/C’ye göre çalışan sözleşmeli kamu çalışanlarına yansıtılmadı.

İYİLEŞTİRMELER AB ve ILO STANDARTLARININ ALTINDA

Doğum sonrası ücretli izinler konusunda, mevcut yasal düzenlemeye göre doğum öncesi ve doğum sonrası sekizer hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli doğum izni getiriliyor.

KESK Kadın Sekreterliği ise AB’nin 92/85/EEC sayılı ‘Hamile, Loğusa ve Emzikli Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirmeyi Teşvik Eden Önlemlerin Getirilmesi Konsey Direktifi'nde "Doğum sonrası izin en az kesintisiz 14 hafta süreyle verilmeli, bu iznin doğumdan önce ya da sonra alınabilmesi hakkı tanınmalı, doğum izni en az iki hafta olmalıdır" hükmünün ve ILO'nun ‘Aile Sorumlulukları Olan Kadın ve Erkek İşçilere Fırsat ve Davranış Eşitliği Sağlanması’na ilişkin 156 sayılı Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından bir an önce onaylanmasını ve hayata geçirilmesini istiyor.

ÜCRETSİZ İZİNDE HAKLAR KORUNMALI, 24 SAATLİK KREŞLER AÇILMALI

Tasarıda ücretsiz izinlerin 12 aydan 24 aya çıkarılması ön görülüyor. Sadece ücretsiz izin verilmesini yeterli bulmayan KESK, pek çok ülkede olduğu gibi ücretsiz izin için geçen sürelere özlük hakları ve emeklilik haklarının aynı biçimde korunmasına ilişkin bir hükmün de getirilmesini talep ediyor.

Kadın çalışanların kamusal alana katılımının önündeki en büyük engellerden birinin ücretsiz ya da ucuz kurumsal bakım hizmetlerinin eksikliği olduğunu belirten KESK, çocuk yapmayı teşvik edici nitelikteki tasarıda, kadınların aile ve çalışma yaşamlarını uzlaştırmaya yönelik ek düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtiyor. KESK, en az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve 50'den az çalışanın bulunduğu işyerleri için çalışma alanına yakın ortak bebek bakım üniteleri ve kreş açılmasını, bu hizmetin ücretsiz olarak ilgili kurumlar tarafından verilip, SHÇEK ve MEB tarafından denetlenmesini, gece çalışması olan ve vardiyalı işyerlerindeki kreşlerin 24 saat açık olacak biçimde düzenlenmesini savunuyor.