07 Ocak 2011, Cuma

Medya artık Erdoğan'ın iki dudağı arasında

TBMM Genel Kurulu'nda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü kabul edildi. Başbakan bundan sonra televizyon ve gazetelere yayın yasağı getirebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclis'i Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı 'sultanlık' yetkileri ile donatmaya devam ediyor. TBMM'de görüşülen yasaya göre Başbakan'ın bir sözü ile Radyo ve Televizyon yayınlarına yasak getirilebilecek.

TBMM 'inde  Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısının "Temel yasa" olarak görüşülen tasarının birinci bölümü kabul edildi. Kabul edilen tasarıya göre; 'Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda' Başbakan veya görevlendireceği Bakan, geçici yayın yasağı getirebilecek.

12 EYLÜL YASAKLARINI ARATMIYOR

Yayın durdurma yasağına karşı Danıştay'da iptal davası açılabilecek. Danıştay bu davalara öncelikli olarak bakacak ve 48 saat içinde karara bağlayacak. Yayın organları için 48 saatin oldukça uzun bir süre olduğu düşünüldüğünde kabul edilen yasa 12 Eylül yasaklarını aratmıyor.

Medya ile sürekli savaş içinde olan Tayyip Erdoğan'ın kendisine verilen bu yetkiyi ilk olarak hangi yayın organında kullanacağı merak konusu.

Kanun Tasarısında kabul edilen diğer maddeler ise şöyle;

  • Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde de yayın yapılabilecek.
  • Yayın hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamayacak; ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemeyecek veya toplumda nefret duyguları oluşturamayacak; terörü övemeyecek ve teşvik edemeyecek, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremeyecek.
  • Yayınlar, çocuklara karşı istismar ve şiddeti özendiremeyecek; güçsüzlere ve özürlülere karşı ayrımcılık, istismar ve şiddeti teşvik edemeyecek; alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamayacak. Yayınlar, müstehcen olamayacak; cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremeyecek; şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamayacak.
  • Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları, dürüstlük ilkesi çerçevesinde gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanacak.
  • Sinema ve televizyon için yapılmış filmler ile haber bültenleri, planlanan yayın süreleri 30 dakikadan fazla olması halinde, her 30 dakikalık yayın süresi için bir kez olmak üzere, reklam ve tele-alışverişle kesilebilecek.
  • Dini tören yayını içine, hiçbir şekilde reklam ve tele-alışveriş yayını yerleştirilemeyecek.
  • Siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar, mahalli idareler ve bunlar tarafından kurulan veya bunların doğrudan veya dolaylı ortak oldukları şirketler ile sermaye piyasası kurumları ve bu aracı kurumlara doğrudan veya dolaylı ortak olan gerçek ve tüzel kişilere yayın lisansı verilemeyecek. Bu kuruluşlar, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara doğrudan veya dolaylı ortak olamayacak.

EmekDunyasi.net