18 Temmuz 2012, Çarşamba

Tam gün yasası iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, tam gün yasasını iptal etti. Sağlıkta dönüşüm programının bir parçası olarak AKP hükümetinin TTB'nin ve sendikaların yoğun tepkisine rağmen geçirdiği tam gün yasası anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi, 650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin devlet memuru, öğretim üyesi, TSK ve GATA'daki doktorlarla ilgili bölümlerini iptal etti.

Böylece devlet memuru statüsündeki öğretim üyeleri muayenehane açabilecek.

Devlet üniversitesi hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren 650 sayılı KHK'nın iptali istenen 38. maddesi, "Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz" hükmünü içeriyordu.

EmekDünyası.Net/ETHA