13 Aralık 2012, Perşembe

Aile hekimlerine sözleşme dayatılıyor

İstanbul Tabip Odası, aile hekimleri ile yapılan sözleşmelerin 31 Aralık 2012'de sona erdiği halde, hekimlere 14 Aralık'a kadar sözleşme imzalanmasının dayatıldığını açıkladı.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da 2 yıl önce yapılan Aile Hekimliği sözleşmelerinin süresinin bu yıl sonu itibari ile sona erdiği belirtildi. Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ve sağlık personelinin bu süreçte bir dizi sorunla karşılaştığı belirtilen açıklamada, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu'nun 24 Kasım'da yaptığı toplantıda, sorunlarının çözümü için 22 maddelik talebini belirlediğini hatırlattı.

HEKİMLER 31 ARALIK’A KADAR BEKLEYEBİLECEK

Ancak aile hekimlerine 14 Aralık 2012'ye kadar yeni sözleşmeleri imzalamalarının dayatıldığını kaydeden İstanbul Tabip Odası, sözleşmelerin sona ereceği tarihin 31 Aralık 2012 olduğuna dikkat çekti ve hekimlerin bu tarihe kadar bekleme hakları olduğunu ifade etti.

“DÜZENELEMELER YAPILANA KADAR SÖZLEŞME ERTELENMELİ”

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu'nun hazırladığı "Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışma Koşullarına Dair Talepler" metnini de açıklayan İstanbul Tabip Odası, bu talepler doğrultusunda düzenlemeler yapılana kadar yeni sözleşmelerin ertelenmesini talep etti.

Aile Hekimleri Komisyonu'nun taleplerinden bazıları şöyle:

-İş güvencesi içeren, mesleki bağımsızlığı koruyan, kamu görevlisi statüsünde çalışılmasını sağlayan yasal düzenlemenin yapılması

-Haftalık çalışma süresinin 40 saat olarak belirlenmesi

-Sağlık hizmetinin ertelenemez, ikame edilemez, sürekli olarak herkese eşit ve nitelikli olarak verilmesi gereken bir kamu hizmeti olduğu dikkate alınarak; Aile Sağlığı Merkezlerinin sınıflandırılma uygulamalarından ve esnek mesai dayatmalarından vazgeçilmesi, tüm ASM'lerde verilen hizmetlerin aynı standartlara kavuşturulması

-ASM çalışanlarına, nöbet ve benzeri isimler altında angarya niteliğinde ek görev ve sorumluklar verilmemesi

-Mobil hizmetlerde ulaşımın ve sağlık hizmeti verilecek yerin, hizmetin sürekliliğinin sağlanması ve niteliğinin arttırılabilmesi için, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanması

-ASM'de çalışan hekimlere her altı ayda bir sendikalar tarafından belirlenen yoksulluk sınırı rakamlarının en az 2 katı kadar olmak kaydıyla, net temel ücret ödenmesi, bu ücrete ek olarak kayıtlı kişi sayısı oranında ayrıca bir ek ücret ödenmesi

-Aile hekimliği hizmetine olumlu katkısı olmayan, keyfiliğe açık nitelikteki ceza puanları ve negatif performans uygulamasının tamamen kaldırılması

-Denetim kriterlerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili derneklerin görüş ve önerilerinin alınması, ayrıca denetleme mekanizmasında yer almalarının sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması

EmekDünyası.Net/ETHA