17 Nisan 2013, Çarşamba

Binlerce sağlık emekçisi İstanbul'da yürüdü: 'Bu şiddet sona ERS!N'

Sağlık emekçileri gün boyu sürdürdükleri etkili grevi binlerce sağlık emekçisinin katıldığı bir yürüyüşle taçlandırdılar. "Bu şiddet sona ERS!N"diye sağlık çalışanları İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüdü.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) öncülüğünde sağlık meslek örgütleri, Dr. Ersin Arslan'ın hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yıldönümünde sağlıkta yaşanan şiddete "dur" demek için gün boyu gerçekleştirdikleri grevi binlerce sağlık emekçisinin katıldığı bir yürüyüşle taçlandırdı.

BİNLERCE SAĞLIK EMEKÇİSİ ÇAPA TIP'A YÜRÜDÜ

İstanbul'un dört bir yanından sağlık emekçileri, hastalar, hasta yakınları binlerce kişi Çapa Tıp Fakültesi'nde toplandı.

Sağlık emekçileri, "Ersin Arslan onurumuzdur", "Can güvenliği olmayan can kurtaramaz", "Sağlıkta dönüşüm yıkım demektir", "Ölmek için değil yaşatmak için okuduk", "Çalışma güvenliği istiyoruz", "Bu şiddet sona ERSİN", "Sağlıkta şiddete G(ö)revdeyiz", "Sağlık çalışanları değil sağlık politikaları şiddeti doğuruyor" yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Sağlık emekçilerine ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, ESP üyeleri destek verdi.

AHMET MURAT AKSOY: 'ŞİDDETE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ'

Burada açıklama yapan İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Murat Ersoy, kadınlara, çocuklara ve tüm ezilenlere yönelik şiddetin devam ettiğini belirtti, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet Ersin Arslan'dan sonra da sürdü. Şiddete karşı birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

ÖZDEMİR AKTAN: '17 NİSAN, DÜNYA DA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ OLSUN'

TTB Başkanı Özdemir Aktan, bir yıldır sağlık şiddetin devam ettiğini söyledi, "Hatta şiddet olağanlaşıyor" dedi. Hükümetin sağlık politikalarının hasta-hekim ilişkisini bozduğunu anlatan Aktan, "Sağlık sisteminin güvene dayalı olması lazım. Ancak bu güven ortadan kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı bu konuyu çözmek için adım atmıyor. Meclis komisyonu bir rapor dahi yazamıyor" diye konuştu.

Sağlığın herkes için gerekli olduğunu belirten Aktan, "İşte bu yüzden grevdeyiz" dedi. 17 Nisan'ı "Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü" ilan ettiklerini söyleyen Aktan, "Bu konunun uluslararasılaşması için Dünya Sağlık Örgütü ile görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Gürsel Kaya, taşeron işçilerin sağlık sisteminin en çok zarar gören kesimi olduğunu belirtti, "Ancak yaşadığımızı mağduriyet basına dahi yansımıyor" diye konuştu.

ERSOY ADIGÜZEL: 'GÜVENLİ, EŞİT SAĞLIK HİZMETİ İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ'

SES Aksaray Şube Başkanı Ersoy Adıgüzel, özelleştirme, taşeronlaştırmaya karşı herkese güvenli, eşit sağlık hizmeti için birlikte mücadele edeceklerini duyurdu.

Açıklamanın ardından Millet Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapatarak yürüyen sağlık emekçileri, Yusufpaşa'da Cerrahpaşa Hastanesi'nden gelen kol ile birleşerek, Unkapanı'ndaki İl Sağlık Müdürlüğü'ne doğru yürüdü. Yürüyüş kolunun en önünde, şiddet sonucu yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının resimlerinin bulunduğu büyük flamalar taşındı. Sağlık emekçileri, "Sağlıkta şiddete son", "Ersin Arslan onurumuzdur", "Sağlıkta ticaret ölüm getirir", "Katkı payları kaldırılsın", "Sağlık haktır satılamaz", "Sağlıkçılar ölüyor bakanlık uyuyor", "AKP sağlığa zararlıdır", "Sağlıkta dönüşüm şiddete dönüştü" sloganlarını attı.

HEKİMLERE YÖNELİK ARTAN ŞİDDETİN SORUMLUSU AKP POLİTİKALARI

Sağlık emekçiler, yürüyüş boyunca yaptıkları konuşmalarda AKP Hükümeti'nin sağlık alanında uyguladığı politikalar nedeniyle sağlık emekçilerine yönelik şiddetin artığını, halkın sağlık hizmetine ulaşmasının zorlaştırıldığını anlattı. Emekçiler, toplumun tüm kesimlerini, birlikte mücadeleye çağırdı. Çevrede bulunan halk, sağlık emekçilerine alkışlarıyla destek verdi.

Sağlık emekçileri, Beyazıt Meydanı'ndan geçtikleri sırada ise İstanbul Üniversitesi'nde devrimci, demokrat, yurtsever öğrencilere yönelik saldırıları protesto etti, gözaltındaki 57 öğrencinin serbest bırakılmasını istedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne ulaşın binlerce sağlık emekçisi, bir yıl önce 17 Nisan'da görevi başında bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan ve öldürülen diğer sağlık emekçilerinin anısına saygı duruşunda bulundu. Ardından, hep birlikte Dr. Ersin Aslan anısına "Yiğidim Aslanım" ezgisi okundu. Bu sırada duygulu anlar yaşandı.

ÇERKEZOĞLU: BÖYLE SAĞLIK SİSTEMİ OLMAZ

Ardından İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Ersin Arslan'ın ölümünün yıldönümünde "Sağlıkta şiddete, şiddeti doğuran, besleyen sağlık sistemine karşı mücadele için g(ö)revdeyiz" dedi.

Arslan'ın ölümünün ardından da çok sayıda sağlık emekçisinin şiddete maruz kaldığını belirten Çerkezoğlu, sağlık emekçilerinin, şiddeti sadece hasta yakınlarından görmediğini kaydetti. Çerkezoğlu, şiddet çeşitlerini şöyle sıraladı: "Hasta ve hasta yakınlarının şiddeti, Bakanlığın, hükümetin ve idarecilerin dil ve üslubu, uygulana sağlık politikalarının etkisi, mobbing, atanmışların ve seçilmişlerin uyguladığı şiddet, ifade ve örgütlenme özgürlüğü karşısında sürgün, soruşturma ve gözaltı ve tutuklamalar ya da siyasal şiddet, istihdam modelleri, iş yoğunluğu."

Sağlık sisteminin sağlık emekçileri ile hasta yakınlarını karşı karşıya getirdiğini söyleyen Çerkezoğlu, "Sağlıktü Dönüşüm Programı"nın yıkım, şiddet ve ölüm getirdiğini belirtti. Çerkezoğlu, böyle bir sağlık sisteminin olamayacağını, bu koşulda sağlık hizmeti verilemeyeceğini ifade etti.

Halka daha iyi bir hizmet sunmak için g(ö)revde olduklarını vurgulayan Çerkezoğlu, halkı, verdikleri mücadeleye destek vermeye çağırdı. Çerkezoğlu sözlerini, "Böyle sağlık sistemi olmaz. Bu şiddet sona ERS!N" şeklinde noktaladı.

EmekDünyası.Net/ETHA