06 Mart 2014, Perşembe

Tam gün yasası AYM'de

Sağlık emekçileri ve meslek örgütlerinin şiddetle karşı çıktığı Tam Gün Yasası, CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

CHP, kamuoyunda 'Tam Gün Yasası' olarak bilinen 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 19 maddesini, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açtı.  

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, saat 10.00'da Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açtıklarını belirterek, "Hukuk devletinin ayaklar altına alındığı, yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek elde toplanması için her girişimin yapıldığı,otoriter bir yönetim döneminde dahi hepimizin ekmeği,suyu ve havası hukuktur. Hukuk devletine olan inancımız ve saygımız her zaman var olacaktır. AKP hükümetleri,11 yıl boyunca,temel insan hakkı olan sağlık hakkını pazarlanacak bir mal haline getirmek için çok uğraşmış çok sayıda yasa çıkartmış, çıkarılan yasaların da önemli bir kısmı Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.Bugün Yüksek Mahkemeye sunduğumuz yasanın birçok maddesi daha önce mahkeme tarafından iptal edilen maddeleri içermektedir. Böylece sağlık mevzuatı,içinden çıkılamaz,dikiş tutmaz bir yamalı bohçaya dönmüştür.

56 maddelik kanunda CHP, 3,6,7,9,11,12,14,17,18,19,20,21,24,29,37,39,46,50 ve 52 maddeler hakkında başvuru yaptı.