24 Haziran 2012, Pazar

Sosyalist Enternasyonal Kadınları: Kürtaj yasaklanamaz

İstanbul'da toplanan Kadın Sosyalist Enternasyonali, kürtajla ilgili yayınladığı bildiride, kürtajın yasaklanması girişimine karşı uluslararası kurumları tutum almaya çağırdı.

BDP Kadın Meclisi ev sahipliğinde İstanbul'da toplanan Kadın Sosyalist Enternasyonali, AKP Hükümetinin kürtaj hakkını ortaya kaldırmaya yönelik girişimlerine karşı bir bildiri yayınladı.

KÜRTAJIN YASAKLANMASI KADIN ÖLÜMLERİNİ ARTTIRIR

"Türkiye'de, kürtajı düzenleyen yasalarla ilgili olarak, bebeğin yaşatılması yaklaşımını destekleyen tehlikeli bir tepki oluşmaktadır" denilen bildiride, köktendinci bir yaklaşımla kürtajın yasaklanması durumunda kadın ölümlerinin artacağına dikkat çekildi.

"Kadınların cinsel ve üreme haklarına yapılan bu saldırı, tutucu, kadın düşmanı ve kökten dinci bir toplum oluşturarak, Türkiye'nin laik geleneğini ve kültürünü yok etmeye yönelik daha geniş bir planın parçasıdır." sözleriyle devam eden açıklamada Kürtajla ilgili yasaları sıkılaştırmanın özellikle toplumun daha dezavantajlı kesiminden gelen kadınlar için bir ölüm fermanı niteliği taşıyacağı vurgulandı.

BİLDİRİ ŞÖYLE DEVAM EDİYOR:

"Kadın Sosyalist Enternasyonali, Türkiyenin de imza koyduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW) Madde 16.1'inde belirtilen, kadınların kendi kaderlerini belirleme ve 'çocuklarının sayısına ve hangi aralıkla çocuk sahibi olabileceklerine özgürce ve sorumlu bir biçimde karar verme ve bu haklarını kullanmalarını sağlayacak bilgiye, eğitime ve vasıtalara erişme' hakkını göz önüne alarak: Kadının insan haklarına yönelik bu saldırıyı kınar ve kürtajı yasaklama sürecinin derhal durdurulmasını talep eder;

Cinsel ve üreme haklarının insan hakları olduğunu vurgular ve;

Güvenli bir kürtaj yaptırma hakkı da dahil olmak üzere, kadın örgütlerinin ve insan hakları savunucularının kadınların cinsel ve üreme haklarını savunmaya yönelik eylemlerini destekler;

Son olarak da Kadın Sosyalist Enternasyonali, Avrupa Birliği ve özellikle de sosyalistlerin ve sosyal demokratların yönetimde olduğu hükümetler ve Sosyalist Enternasyonal üyesi tüm partiler dahil olmak üzere, tüm bölgesel, ulusal ve uluslararası aktörleri ve kurumları acilen, Türkiye'de kürtajla ilgili son gelişmelere kesin bir tavırla karşı durmaya davet eder."

EmekDünyası.Net/ETHA