08 Temmuz 2010, Perşembe

Anayasa paketi referanduma gidiyor

Anayasa Mahkemesi, AKP'nin Anayasa değişikliği paketinin iptali istemiyle açılan davada karar verdi. Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yapısını değiştiren maddeler kısmen iptal edildi. Referandum 12 Eylül'de yapılacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Yüksek Mahkemenin kararını açıkladı. Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili maddeler kısmen iptal edildi. Paketin tamamının şekil yönünden iptal edilmesi yönündeki talep reddedildi. Kısmen iptal edilen maddeler dışında paket referanduma götürülecek.

Anayasa Mahkemesi, Kanun'un bazı maddelerinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi isteminin ilk incelemesini 3 Haziran Perşembe günü yapmıştı. Yüksek Mahkeme, incelemenin 8 Haziran 2010 Salı günü devam edilmesine oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştu. Mahkeme, dosyanın şekil yönünden incelenmesine karar vermişti.

Mahkeme, bugün yaptığı 9,5 saatlik toplantıda, kanunu inceledi ve karara vardı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, saat 20.30'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında mahkemenin kararını açıkladı.

Kılıç, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle 11 milletvekilinin yaptığı başvurunun, Anayasa Mahkemesi'nin 9,5 saatlik toplantısı sonucu karara bağlandığını söyledi.

Kılıç, "Başvuran davacıların bu Anayasa paketinin tamamının şekil yönünden iptali konusundaki iddiaları reddedilmiştir" dedi. Kılıç, şöyle devam etti:

"Ancak Anayasa paketinin Anayasamızın 4b maddesinde yer alan teklif edilemezlik yasağı kapsamında olduğu iddia edilen 8, 14, 16, 19, 22, 25 ve 26. maddelerinin incelenmesine oy çokluğu ile karar verilmiş. Yapılan denetim sonunda kanunun 16. maddesi ile Anayasa Mahkemesi yapısına ilişkin, Anayasa'nın 146. maddesinde yapılan değişikliğin 4. fıkrasında Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay, YÖK ve Barolar Birliği Anayasa Mahkemesine gönderecekleri üyeler için yapacakları seçimlerde her üyenin ancak 1 aday için oy kullanabileceğine ilişkin, iptal edilen hükmü söylüyorum; ‘her üyenin ancak bir aday için oy kullanabileceği’ yönündeki bu ibaresi iptal edildi. Anayasa'nın 159. maddesinde yapılan düzenlemenin 3. fıkrasında yer alan Sayın Cumhurbaşkanının HSYK'ya atayacakları üyelerin iktisat ve siyaset bilim dalları ile üst kademe yöneticilerinden olacağına ilişkin ibare de iptal edilmiştir. Geriye kalan hukuk dallarındaki öğretim üyeleri ile avukatlar arasında seçim devam edilecektir. Danıştay Yargıtay, Adalet Akademisi ile adli ve idari hâkim ve savcılarının HSYK'ya üye seçimlerine bir aday için oy kullanabileceklerine yönelik ibare de iptal edilmiştir."

Mahkemenin kararı ile 12 Eylül'de yapılması kararlaştırılan referandum da kesinleşmiş oldu. Ancak referanduma gidecek olan pakette kısmen iptal edilen maddeler yer almayacak.

CHP, 111 imza ile Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda Anayasa değişikliğinin, Anayasa'nın 2, 4, 87 ve 175'nci maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle tüm maddelerinin iptalini istemişti.

Anayasa Mahkemesi raportörü Dr. Ali Rıza Çoban, raporunda, iptal isteminin reddi yönünde görüş bildirmiş, gerekçe olarak "yasalaşma süreci tamamlanmadı" demişti.

Ankara - ETHA