16 Haziran 2012, Cumartesi

Alternatif Bilişim'den yeni e-kitap:

Türkiye'de Dijital Gözetim kitabı tanıtıldı

Alternatif Bilişim Derneği tarafından yayınlanan "Türkiye'de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi" kitabı İstanbul'da tanıtıldı.

Lares Park Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan kitabın yazarları Selma Arslantaş Toktaş, Mutlu Binark, Ergin Şafak Dikmen, Işık Barış Fidaner, Elif Küzeci, Alkım Özaygen.

Dernek Başkanı Ali Rıza Keleş, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yeni Medya Sosyoloji adlı doktora dersinde bir araya gelen bir grup akademisyenin, Türkiye'de dijital gözetim konusunda çalıştığını, bu kitabın, çalışma sonucunda kollektif bir emeğin ürünü olarak ortaya çıktığını belirtti.

Keleş, kitabı "Vatandaşını an be an izleyen devlet ile gözetlenirken bir başkasını gözetleyen vatandaşı ve yarattığı dönüşümü ele alıyor. Gözetimin tüm toplumun yaşamına sirayet ettiği günümüzde yurtaşların nasıl kişiliklerinden soyutlanıp birer sayısal bedene dönüştüğünü gözler önüne seriyor" dedi.

Kitabın "Dijital Gözetim Olgusuna Kuramsal ve Kavramsal Bakış" başlıkla birinci bölümü dijital gözetim olgusunun ele alınabilmesi için kavramsal bir çerçeve sunuyor. "Dijital Gözetim Teknolojileri ve Uygulamaları" başlıklı ikinci bölüm ise dijital gözetim amacıyla kullanılan teknolojileri ele alıyor. Bunların başında internet iletişiminin takip altına alınması anlamına gelen DPI (Deep packet inspection-Derin paket sorgulama) geliyor. Üçüncü bölümde ise Osmanlıdan günümüze "nüfus idaresi" ile başlayıp "MERNİS" projesi olarak devam eden yurttaşların kayıtlanması süreci anlatılıyor. 19. yüzyıldan MERNİS'e ve biyometrik kimlik kartlarına geçiş inceleniyor.

Kitapta son olarak yurttaşın sayısal bedenlenişi konusunda değerlendirme yapılarak bu konuda yurttaşı ve yurttaşın kişisel verilerinin güvenliğini merkeze alan öneriler geliştiriliyor.

Kitap, Alternatif Bilişim Derneği'nin önceki kitapları gibi özgür e-kitap olarak ekitap.alternatifbilisim.org adresinden indirilebilir

EmekDünyası.Net/ETHA