01 Mayıs 2013, Çarşamba

1 Mayıs'ta her telefon bir canlı yayın aracı her yurttaş bir gazeteci

GÖKHAN BİÇİCİ gokhanbicici@gmail.com

1 Mayıs'ta dijital aktivizm ve yurttaş gazeteciliği alanında önemli bir girişim hayata geçiriliyor. Akıllı telefonlar kullanılarak 1 Mayıs meydanlarından canlı yayın gerçekleştirmeye hazırlanan yurttaş gazetecileri alternatif medya deneyimlerine önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyorlar. Ağırlıklı olarak İstanbul'dan gerçekleştirilecek olan bu yayınlar aynı zamanda GlobalRevolution.Tv platformu üzerinden dünya çapında gerçekleştirilecek olan yayınların da bir parçası olacak.

İNTERNET ALANINDAKİ GELİŞMELER TOPLUMSAL MUHALEFETE YENİ  KAPILAR  AÇIYOR

Dijital aktivizm ve yurttaş gazeteciliği, geleneksel medya kuruluşlarının haber alanındaki tekelinin kırılabilmesi ve toplumsal muhalefetin iletişim, örgütlenme ve koordinasyon alanında daha güçlü bir zemine sahip olması için çok büyük olanaklar sunuyor.

DİJİTAL AKTİVİZM VE YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ'NİN ZEMİNİ GİDEREK GÜÇLENİYOR

Dijital yayıncılığın da internet merkezli olarak gelişmesi; internetin giderek tv, gazete, kitap, dergi, radyo ve telefon gibi tüm farklı mecraları kendinde merkezileştirmesine neden oluyor. Bu dönüşüm süreci kitle iletişim ve haberleşme alanında yeni bir dönemi açmış bulunuyor. Televizyonculuk da giderek dijital-tematik-çok yönlü-mobil bir zeminde yeniden yapılanmaya başlandı.

DÜNYA DENEYİMLERİ YOL GÖSTERİYOR

Arap halk isyanları, Occupy Wall Street Hareketi, İspanya merkezli M15 hareketi ve Yunanistan'daki halk isyanları alternatif medya araçlarının kullanımında önemli birer laboratuvar özelliği taşıdılar. Pek çok önemli deneyim bu mücadelelerin zemininde ortaya çıktı ve yayıldı. Eylem alanlarından akıllı telefonlar ve web camler kullanılarak gerçekleştirilen canlı yayınlar bunlar içinde özellikle öne çıkıyor.

AKILLI TELEFONLAR ARTIK BİR CANLI YAYIN ARACI

Akıllı telefonların özellikle son iki üç yılda teknik olarak hızla gelişmesi ve buna paralel olarak da insanların internete bağlanmalarında giderek daha fazla yararlandığı bir araç haline gelmesi sahadan internet üzerinden yapılan canlı yayınları çok daha kaliteli hale getirdi.

Cep telefonlarına indirilen basit bir uygulamayla ve internet bağlantısının az çok güçlü olması koşullarında herkes bulunduğu yerden canlı yayın yapabilir hale geliyor.

DÜNYA ÇAPINDA ÖRGÜTLENMİŞ ORTAK YAYIN PLATFORMU: GLOBALREVOLUTİON.TV

Globalrevolution.tv bu açıdan son dönemde öne çıkan ortak yayın platformlarından birisi olarak dünya çapında örgütlenmiş bir alternatif medya ağı işlevi taşıyor.

Türkiye'de de zaman zaman gerek bu ağın bir parçası haline gelme, gerekse de bağımsız yayınlar yapma anlamında kimi örnekler yaşandı. Ancak Türkiye'nin internet kullanım düzeyi açısından kattettiği mesafye rağmen, özellikle toplumsal muhalefetin ve işçi hareketinin bu araçlardan etkin bir şekilde yararlandığı iddia edilemez. Son araştırmalar Türkiye'de toplam internet bağlantısının yüzde 19'unun şimdiden akıllı telefonlar aracılığıyla gerçekleştiğini ortaya koyuyor. ( Nielsen Mobil Tüketici, Küresel Bakış Araştırması, Şubat 2013)

Yaş gruplarına göre bakıldığında da akıllı telefon ve tablet uygulamalarıyla internete bağlanma oranının en fazla 19-24 yaş grubunda söz konusu olduğu ortaya çıkıyor.

EMEKDÜNYASI.NET DESTEKLİYOR

1 Mayıs 2013 bu açından önemli bir denemeye de tanıklık edecek. İMC TV Emek Dünyası Programında da çağrısı yapıldığı üzere EmekDünyası.Net'in de desteğiyle oluşturulacak 1 mayıs medya koordinasyonu yoluyla başta İstanbul olmak üzere belirli merkezlerden alanlardan anlık canlı yayınlar gerçekleştirilecek ve farklı yurttaş gazetecileri tarafından yapılan bu yayınlar merkezi olarak da bir platformda birleştirilerek tüm dünyaya yayınlanacak. Dünya'nın dört bir yanında gerçekleştirilecek yayınların güçlü bir parçası olması öngörülen Türkiye 1 Mayıs yayınının başarısı, Türkiye'de yurttaş gazeteciliği'nin yayılması için önemli bir aşama olarak önemseniyor.

1 Mayıs'a iki günden az bir zaman kala sizde bu koordinasyonuna katılmak, alternatif medya araçlarının yaygınlaşması ve güçlenmesi çalışmasının bir parçası olarak medya üzerindeki sermaye, devlet tekelinin kırılmasında ve adım adım bir emek haber ağının inşaa edilmesi sürecinde pay sahibi olmak istemezmisiniz?

twitter.com/emekdunyasi

facebook.com/emekdunyasi

Bağlantılı Haberler