20 Şubat 2012, Pazartesi

Şaka gibi ama değil:

Şifre diye tez imha ettiler!

Basılmamış kitaplar, yargılanmaya devam ediyor. Gazeteci Ahmet Şık'ın kaleme aldığı "İmanın Ordusu" adlı kitap gibi onlarca imhaya bu sefer bir tez eklendi. Türkiye tarihindeki traji-komik sansür kararları arasında ilk sıralara oynaması beklenen kararın ayrıntıları...

Basılmamış kitaplar, yargılanmaya devam ediyor. Gazeteci Ahmet Şık'ın kaleme aldığı "İmanın Ordusu" adlı kitap gibi onlarca imhaya bu sefer bir tez eklendi. Şifre içeriyor diye bir ekonomi-politik tezini imha etme kararı alan Bayburt İnfaz Hakimliği sansür tarihine geçecek bir karar imza attı.

İKTİSADİ M-P-M ve P-M-P FORMÜLLERİ ASLINDA ŞİFREYMİŞ!

Bayburt İnfaz Hakimliği, siyasi tutuklu Yılmaz Atlığ'ın "Toplumsal Ekonomik Yapılanma" isimli tez çalışmasının "Yeni bir devlet yapılanmasına ait görüş ve düşünceden ziyade, devlet teşkilatına ait ekonomik bir yapının kurulmasına yönelik çalışma" olduğu iddiası ile imha edilmesine karar verdi.

Kararın gerekçeleri arasında, çalışmada yer alan "M-P-M", "P-M-P" gibi para ve meta kavramlarından oluşan klasik iktisadi formüllerin şifre olduğu iddiası yer alıyor. Araştırmasının bir ekonomi-politikası çalışması olduğunu belirten Atlığ ise bu kararı, "Hem çok komik, hem de cahilliktir. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın 'Şiddete başvurulmadıkça her düşünce serbest olacak' açıklamasından birkaç gün sonra olması da manidardır" diye yorumladı.

Bu kararın ardından Türkiye'deki iktisat fakültelerinin örgüt merkezleri olarak yeni polis operasyonlarına hedef olup olmayacakları, öğrencilerine para-meta konusunda ders veren öğretim üyelerinin ise örgüt yöneticileri olarak göz altına alınıp alınmayacakları meraklı bekleniyor!

EmekDunyasi.Net