06 Nisan 2013, Cumartesi

Sağlık örgütleri 17 Nisan'da grevde olacak

Sağlık Haftası nedeniyle kimi etkinlikler gerçekleştirecek olan sağlık örgütleri, hekimlere yönelik şiddetin her geçen gün artması üzerine 17 Nisan’da bir günlük iş bırakma eylemine hazırlanıyor.

Sağlık örgütleri  hekimlere yönelik şiddetin her geçen gün artması üzerine Sağlık Haftası nedeniyle, 17 Nisan’da bir günlük iş bırakma eylemine hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kabul ettiği 7-13 Nisan tarihleriarası, Sağlık Haftası olarak kutlanılıyor. Türkiye’nin her yerinde de sağlık haftasında çeşitli etkinliklerle kutlamalar yapılıyor. “Sağlıkta Dönüşüm Programı”yla birlikte, Türkiye’de 2002 yılından beri Sağlık Haftası eylem, açıklama ve protestolarla geçiyor. Özellikle son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddette büyük bir artış yaşanırken, bunun için önlem almayan Sağlık Bakanlığı’na yönelik tepkiler de sürüyor. Sağlık Haftası’nın kutlanacağı bugünlerde, hekime yönelik şiddetin her geçen gün artması üzerine Türkiye’deki sağlıkçılar 17 Nisan’da bir günlük iş bırakma eylemine hazırlanıyor.

PARASI OLAN TEDAVİ OLABİLİYOR

SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, sağlık alanının satılık bir mal haline getirildiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Yani sağlık hizmeti, kademe kademe randevudan başlayarak reçete almaya, ilacı almaya kadar katkı payı ve ilave ücreti ile karşı karşıya kaldığımız bir duruma dönüşmüştür. Parası olanın engelsiz bir şekilde sağlık hizmetine ulaştığını; ama parası olmayan, bir çok parasal engelin olduğu bir sağlık hizmeti ile karşı karşıya kaldı. Bu da büyük ölçüde sağlık hizmetinin ticaretleştirilmesi ve kar elde edilen hizmet haline getirilmesinden kaynaklanıyor.”

HASTALAR KATKI PAYI ÖDEMEMEK İÇİN ACİL SERVİSLERDE

Hastanelerde acil servislerdeki yığılmalara dikkat çeken Erdolu, insanların katkı payı ödememek için acil servislere gittiğini ifade etti. Erdolu, “Dünyada Avrupa ülkelerinde acil servise başvurma oranı ‘yüzde 15’ civarıyken, Türkiye’de bu yüzde 30’lara dayanmış durumda. Bu da acil servislerde yığılmaya neden oluyor" dedi. Erdolu, bu tür yığılmalar karşısında yaşanan aksaklıklardan da sanki sağlık çalışanları sorumluymuş gibi hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığını ifade etti.

17 NİSAN’DA SAĞLIK ÖRGÜTLERİ GREVDE OLACAK

Meclis tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti araştırma komisyonu kurulduğunu belirten Erdolu bu komisyonun brir yıldır hiçbir gelişme sağlamadığını belirtti ve şiddeti doğuran ve besleyen nedenlere karşı mücadele etme kararlılığı içinde olduklarını ifade etti.Erdolu” şiddetin bu kadar fazla tırmanması nedeniyle 17 Nisan’da sağlık çalışanlarına karşı şiddeti besleyen faktörlerin ortadan kaldırılması için bir günlük iş bırakma eylemi yapacağız" dedi.

Erdolu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı Türk Tabipleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri   Sendikası, Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Ebeler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji ve Teknisyeni Teknikerliği Derneği, Türk Medikal Rodyoloji Derneği gibi sağlık örgütleri ile birlikte 17 Nisan’da bir günlük iş bırakacaklarını söyledi.

Emek Dünyası.Net/DİHA