06 Nisan 2013, Cumartesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Engelini Kaldırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 5 Nisan’da yayımladığı yönetmeliğe göre, nükleer santral, 3. köprü, tüm baraj ve santral projeleri artık çevreci olmak ve ÇED Raporuna uymak zorunda değil.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 5 Nisan’da yayımladığı yönetmeliğe göre, nükleer santral, 3. köprü, tüm baraj ve santral projeleri artık çevreci olmak ve ÇED Raporuna uymak  zorunda değil.

3. Köprü, Akkuyu Nükleer Santrali, Gebze Orhangazi İzmir İstanbul Otoyolu Projesi, Ilısu Barajı ve tüm HES ve Termik Santral projelerinde artık Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) engeli olmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Resmi Gazete’de yeni bir yönetmelik maddesi yayımladı.

ÇED MUAFİYET ALANI GENİŞLETİLDİ

5 Nisan’daki Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, Danıştay’ın, ÇED mevzuatına uymayan projelerle ilgili durdurma ya da iptal kararlarının kapsamı daraltıldı, ÇED muafiyet alanı genişletildi.

ÇED sürecinden muaf tutan yönetmelik maddesi, çevrecilerin açtığı dava sonucunda Danıştay 14. Dairesi tarafından iptal edilmişti. Ancak Danıştay’ın ÇED Yönetmeliği’nin geçici 3. maddesini iptal kararı uygulamaya koyulmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir yönetmelik  yayımladı.

Yeni maddeye göre, “23/6/1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup 5/4/2013 itibariyle planlama aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler için” ÇED Yönetmeliği’nden muafiyet getirildi.

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İPTAL DAVASI AÇTI

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu yaptığı açıklamada, “Bu düzenleme, projelerin ÇED sürecine takılmamaları için, yapımına başlanmasını bile zorunlu tutmuyor, sadece planlanmış olması halinde bile ÇED sürecinden muaf tutulmaları sağlanıyor. Hükümet Danıştay’ın ÇED raporuyla ilgili mevzuata uymayan projelerle ilgili durdurma ya da iptal kararlarını da by-pas ediyor. 3. Köprü, Nükleer Santral ve diğer projeler ÇED’den muaf olacak. HES’ler ve Termik Santrallere de tam bir muafiyet getirildi. Şimdi artık bu değişiklikle, tüm alt yapı ve üst yapı tesisleri muafiyet kapsamına alınmış oldu. Yapılacak projelerde çevreye, doğaya, halk sağlığına dair oluşacak olumsuzluklar değerlendirilmeyecek, düzenlemenin iptali için tekrar dava açıyoruz.” dedi.

Emek Dünyası.Net/Sendika.Org