15 Nisan 2013, Pazartesi

DTK Olağanüstü Genel Kurula gidiyor

DTK, 20-21 Nisan tarihlerinde “Demokratik Kurtuluşla Özgür Yaşamı İnşa Edelim” şiarıyla Olağanüstü Genel Kurul’a gidiyor.

DTK Eşbaşkanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk tarafından yapılan açıklamada, “Sürecin olağanüstü niteliği göz önüne alınarak DTK Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması ve süreci tartışarak planlamalara gitmesi elzem olmaktadır” dendi.

OLAĞAN ÜSTÜ SÜREÇ OLAĞAN ÜSTÜ KONGREYİ GETİRDİ

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanları Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk, 20-21 Nisan tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul’a gideceğini açıkladı. DTK Eşbaşkanları Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın başlatmış olduğu ve 2012 tarihi Newrozu ile yeni bir aşamaya geen demokratik çözüm sürecinin başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu’nun tümü için yeni bir demokratikleşme ivmesi kazandıracağının açık olduğunu belirtti.

'BİR ÇOK GÜÇ ORTADOĞU'YA YÖNELİK SİYASETE YENİDEN YÖN VERME İHTİYACI DUYACAKTIR'

Bu sürecin çok önemli gelişmelere yön vereceğini ve bölge siyasetinde belirleyici bir niteliğe sahip olduğunun herkes tarafından dile getirildiği ve kabul edildiği de vurgulanan açıklamada, “Çünkü Sayın Öcalan’ın başlattığı bu tarihi dönemecin yaratacağı gelişmelere göre birçok güç Ortadoğu’ya yönelik siyasetine yeniden yön verme ihtiyacını duyacaktır. Bu bağlamda demokratik çözüm süreci sağlıklı ilerlerse bu sürecin Kürt halkı ve Ortadoğu halkları açısından tarihi sonuçlar doğuracağı açıktır. Köklü bir tarihsel geçmişi olan ve son 30 yıllı yoğun çatışmalarla özdeşleşen Kürt Sorunun demokratik zeminlerde çözüm kavuşması ve halklarımızın yıllarca özlemini duyduğu barış ortamının oluşması için ciddi umutlar doğmuştur.  Türkiye gün geçtikçe Kürt meselesinde yeni boyutlarla tanışmakta ve çözüm baskısını her alanda daha belirgin hissetmektedir. Ve bu durum her açıdan yeni bir döneme işaret etmektedir” denildi.

'KÜRT SİYASİ HAREKETİNİN EN ÖNEMLİ BİR BİLEŞENİ OLAN DTK ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ALTINDA'

Kürt siyasi hareketinin önemli  bir bileşeni olan DTK’nin bu süreci derinleştirme ve geliştirme gibi önemli bir sorumluluk altında olduğu da vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi: “Yılların getirdiği mücadele deneyimlerimiz yeni döneme ışık tutacak ve bu temelde yeniden mücadele ivmesini artırmamız gerekmektedir.  Bu bağlamda demokratik mücadelenin gereği ve geleceği üzerine durup düşünmek, tartışıp kararlar almak bizler için ivedi bir görev ve gündem olmaktadır. Değişimi önce kendimizde başlatmak, sonra devleti değişime zorlamak ilkesel bir yaklaşım olacaktır.

'SÜRECİ TARTIŞARAK PLANLAMALARA GİTMEK ELZEMDİR'

Bu açıdan sürecin olağanüstü niteliği göz önüne alınarak DTK Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması ve süreci tartışarak planlamalara gitmesi elzem olmaktadır. Kürtlerin yeni dönemde mücadele zeminlerini zenginleştirmeli ve ulusal demokratik birliğini sağlamada pratik adımlar atmalıdır. Süreci halkımızla beraber değerlendirmek ve yönlendirmek bizim için esastır. Siyasi süreci değerlendirme ve planlama gündemleri ile toplanacak Genel Kurulumuz bunun çok önemli bir zemini olacaktır.”

'DEMOKRATİK KURTULUŞLA ÖZGÜR YAŞAMI İNŞA EDELİM'

“Demokratik Kurtuluşla Özgür Yaşamı İnşa Edelim” sloganıyla gerçekleştirilecek DTK Olağanüstü Genel Kurulu’na tüm delegelere Newroz coşkusu ve yeni bir yaşam inşa etme heyecanı ile katılma çağrısı da yapılan açıklamada, “Ulusal kıyafetlerimizle katılacağımız genel kurulumuz 21. yüzyılda Kürt halkının özgürlüğü ve Türkiye halkıyla eşit, özgür ve birlikte yaşamı kurmak için önemli bir ilk adım olacaktır. DTK Eşbaşkanları olarak bu temelde tüm halkımızı sürece katılmaya ve demokratik yaşamı derinleştirmeye çağırıyoruz” denildi.

EmekDünyası.Net/ANF