27 Mayıs 2013, Pazartesi

Emek Sineması yıkıldı ama mücadele devam ediyor:

"Emek'i yıkanlarda hesap soracağız"

Emek Sineması'nın yıkılması mücadeleyi bitirmedi. 'Emek Bizim' inisiyatifi, Beyoğlu Belediyesi önünde ruhsatın iptal etmesi talebiyle oturma eylemi yaptı.

Emek Sineması'nın yıkımının geçen hafta tamamlanması Beyoğlu Belediyesi önünde protesto edildi. 2006'da sinemayı 'yenileme alanı' ilan ederek yıkımın önünü açan ve 2013'de inşaat ruhsatını veren Beyoğlu Belediyesi'nin "birinci derece sorumlu" olduğunu söyleyen eylemciler, Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı yanlarına çağırdı. Demircan'ın dışarıya çıkmaması üzerine belediyeden içeriye girmeye çalışan eylemcilere polis müdahale etti. Eylemciler yarım saat kadar belediyenin önünde oturduktan sonra dağıldı.

'BEYOĞLU BELEDİYESİ'NİN BU SORUMLULUKTAN KAÇMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

'Emek Bizim' inisiyatifi adına yapılan basın açıklamasında, "Emek Sineması inşaatına verdiği ruhsatla bu yıkımdan birinci dereceden sorumlu olan Beyoğlu Belediyesi'nin bu sorumluluktan kaçmasına izin vermeyeceğiz. 20 yıl önce T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Kamer İnşaat arasında imzalanan, yok hükmünde bir protokolün usulsüz tadilatıyla alınan ruhsatı derhal iptal ediniz" denildi.

'HEPİNİZ HESAP VERECEKSİNİZ!'

Açıklamanın devamı şöyle: "İstanbul'un kültürel simgesi, toplumun ortak malı ve değeri olmasının yanı sıra erken dönem betonarme strüktürüyle DOCOMOMO listelerinde yer alan Emek Sineması, içinde bulunduğu yapı kompleksinde yapılması planlanan bir alışveriş merkezi uğruna yıkılmıştır. Bu yıkımdan kimlerin sorumlu olduğunu biliyoruz: Bakanlar Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Teknik Üniversitesi adına etik dışı rapor hazırlayan akademisyenler... Hepiniz hesap vereceksiniz! Kentimize, emeğimize ve değerlerimize yapılan hiç bir saldırıyı unutmadık unutmayacağız ve sonuna kadar takipçisi olacağız."

"5366 SAYILI YASANIN KURBANI..." 

"Emek Sineması, Tarlabaşı, Sulukule ve Tokludede başta olmak üzere, İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki tarihi ve kültürel mirasımızın içinde yaşayanlarla birlikte yok edilmesine zemin olarak kullanılan 5366 sayılı yasanın kurbanıdır ... Emek Sineması'nın yıkımıyla sonuçlanan süreç, Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nın teklifi sonucunda, sinemanın içinde bulunduğu tarihi yapı kompleksinin Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı ilan edilmesiyle başlamıştır." 

"İHALEYE DAHİ ÇIKILMADI" 

"İhaleye dahi çıkılmaksızın 1993 tarihli bir sözleşmeye dayanılarak Kamer inşaat tarafından hazırlanan avan proje, İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Kurul kararı ise Beyoğlu Belediyesi ve daha sonra da İBB tarafından onaylanarak prosedür tamamlanmıştır. Ancak belgelerde açıkça görülmektedir ki; 2863 sayılı Yasa'nın 14'üncü maddesi uyarınca kamuya ait kültür varlıklarının kiralanması ya da benzer bir biçimde kullanılması durumunda Kültür Bakanlığı'ndan alınması gereken izin, sözleşme tarihinden nerede ise 17 yıl sonra Kültür Bakanı Ertuğrul Günay tarafından verilmiştir." 

"HEM PROJE DANIŞMANI HEM BİLİRKİŞİ" 

"Mimarlar Odası tarafından kurul kararları ve avan projeye açılan davada, önce oybirliği ile yürütmeyi durdurma kararı alınmış, daha sonra üç kişilik bilirkişi heyetinden yalnızca birinin görüşü esas alınarak bu yürütmeyi durdurma kararı iptal edilmiş ve uygulamanın önü açılmıştır. Emek Sineması'nın yıkılıp bir alışveriş merkezinin çatı katında yeniden inşasının koruma kuralları ve mevzuatına göre yapılabilirliği konusunda kiracı ve yüklenici şirket tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi'ne hazırlatılan ve süreçte dayanak olarak kullanılan raporda yer alan Kutgün Eyüpgiller, aynı zamanda, bu projenin koruma danışmanıdır."

EmekDünyası.Net/Radikal-Elif İnce

Bağlantılı Haberler