24 Haziran 2010, Perşembe

DGİB 2010

'Güvenilir sendika' algısı için kampanya

Dünya Genç İşçi Buluşması'nda sendikal hareketi yaygınlaştırmak için Petrol-İş'in düzenlediği 'Sendikalı ol' kampanyasını anlatmak üzere Hakan Koçak ve Mısır’da benzer bir amaç güden CTUWS adına Basma Abas söz aldı.

ÜMİT ASLAN umit@emekdunyasi.net

İzmir Seferihisar Tekgıda-İş Tesisleri’nde yapılan Dünya Genç İşçi Buluşması bugün “Yeni bir sendikal harekete doğru” başlıklı panel ile devam etti.  Sendikal haklar konusunda işçileri bilgilendirme ve sendikalı olmaya teşvik etmek için çaba gösteren kuruluşların sözcülerinin konuşmacı olarak katıldığı ve açılş konuşmasını TAREM Genel Koordinatörü Gökhan Biçici'nin yaptığı panelde dört dilde eşzamanlı çeviri yapıldı.

Petrol-İş sendikasından Hakan Koçak’ın ilk sözü aldığı panelde Petrol-İş’in “Sendikalı ol” kampanyası ele alındı. Türkiye’deki sendikalı çalışanlarla ilgili istatistiksel verilerle konuşmasına başlayan Koçak, özellikle sendikaların son beş yıla kadar örgütlenmeyi birincil olarak önemsenmediğini vurguladı.

Koçak, sendikalara karşı güven kaybı yaşandığı bir dönemde Petrol-iş’in sorumluluk alarak başlattığı projeyi işçilere tanıttı. Projenin güvenilen ve güçlü bir sendika algısı yaratmayı amaçladığını belirten Koçak, bu hedefe ulaşma konusunda birkaç sendika dışında hiç destek gelmediğini, projelerini zor şartlarda, gönüllülük anlayışıyla devam ettiğini ifade etti..

“Sendikalı ol” kampanyasının ilk hedefinin sendikanın ne olduğunu işçilere anlatmak ve sendika kavramını yaygınlaştırmak olduğunu belirten Koçak, kampanyanın ikinci amacının ise işçilere temel haklarını hatırlatmak olduğunu söyledi.

Daha sonra Mısır’dan gelen CTUWS (Sendika ve İşçi Hizmetleri Merkezi) çalışanı Basma Abas, Mısır’da işçilerin ve sendikal hareketin durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmasında Mısır’da tek bir sendika bulunduğunu ve bu sendikanın da devlet tarafından kontrol edildiğini belirten Abas, ayrıca grev kararlarında devletten izin almak gerektiğinden son 20 yılda resmi olarak hiç grev olmadığını söyledi.

Grev veya protesto için sokağa çıktıklarında tutuklamalarla karşılaştıklarını, CTUWS'nin bu kötü şartlarda Mısır işçilerinin aslında var olan ancak kâğıt üzerinde durmaktan öteye gidemeyen haklarını hatırlattığını ve onları bilgilendirmeye çalıştığını ifade etti.

(emekdünyası)

İzmir -

Bağlantılı Haberler