22 Nisan 2012, Pazar

Kadın avukatların yüzde 60'ı şiddete uğramış

TBB Kadın Hukuku Komisyonu'nca yapılan ankete göre, kadın avukatların yüzde 57'si kadın olması nedeniyle ayrımcılığa uğruyor. Şiddet gördüğünü söyleyen kadın avukatların oranı yüzde 60'a varıyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kadın Hukuku Komisyonu'nca, ''kadın avukatlara yönelik ayrımcılığın tespiti ve analiziyle sorunların belirlenmesi, bu suretle farkındalık yaratılması'' amacıyla 3 bin 63 kadın avukat katıldığı bir anket yaptı.

Ankette katılan kadın avukatlar, ''Avukatlık mesleğini seçmenizde rol oynayan nedenler nelerdir?'' sorusuna, katılımcıların yüzde 41'i ''bağımsız çalışma imkanı olması'', yüzde 37'si ''insanların haklarını savunuyor olmak'', yüzde 4'ü ''çok para kazanmak'' ve yüzde 18'i ise ''geniş çalışma alanı /prestijli meslek /aile tercihi/sosyal statü'' yanıtını verdi.

''Kadın olmanız nedeniyle iş yaşamında olumsuz anlamda ayrımcılığa uğradınız mı?'' sorusuna da kadın avukatların yüzde 57'si evet, yüzde 43'ü hayır yanıtı verdi.

Ayrımcılığa uğradığını düşünenlerin yüzde 32'si ''müvekkillerin beni veya erkek meslektaşımı vekil olarak seçmeyi ya da konuşmayı tercih etmesi'', yüzde 21'i ''çalışma koşulları'', yüzde 18'i ''mesleki faaliyet yürüttüğüm alanlar'', yüzde 11'i ise ''çalışma saatleri, çalışma yükü ve doğum izni'' gibi nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğradığını belirtiyor. ''Her ikisi'' seçeneğini tercih edenlerin oranı ise yüzde 18.

''Mesleğinizi icra ederken ayrımcılık yapan kim?'' sorusuna ise katılımcıların yüzde 55'i ''çalıştığım alanda muhataplarım (hakim, savcı, katip, kalem müdürü, icra memuru gibi)'', yüzde 29'u ''işverenim/kurumum'', yüzde 16'sı da ''çalışma arkadaşlarım, meslektaşlarım'' yanıtını verdi.

Kadın avukatların yüzde 60'ı erkek meslektaşlarına göre olumsuz anlamda daha çok ayrımcılığa uğradığı inancını taşıyor.

Yüzde 60'ı şiddete uğramış

Ankete göre, kadın avukatların yüzde 60'ı ''Meslek hayatında hiç şiddete maruz kaldınız mı?'' sorusuna evet yanıtı verdi.

Şiddete maruz kaldığını ifade eden kadın avukatların, ''Şiddet türlerinden hangisine maruz kaldınız?'' sorusuna verdikleri cevaplar ise şöyle:

''Cinsel şiddet: Taciz yüzde 84, cinsel konulu tehdit yüzde 12, tecavüz yüzde 4.

Psikolojik şiddet: Hakaret yüzde 33, aşağılama yüzde 17, küfür yüzde 15, ölümle tehdit yüzde 14, küçük düşürme yüzde 13.''

ANKARA/EmekDunyasi.Net/Ajanslar