29 Nisan 2010, Perşembe

Tuncel: Çalışma yaşamında kadına yönelik ayrımcılık araştırılsın

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel çalışma hayatında kadına yönelik cinsiyetçi ve ayrımcı uygulamaların araştırılması ve önlenmesi için bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

Sabahat Tuncel'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği önergede, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye'de kadın istihdamının yüzde 29 olduğu hatırlatılarak, kadınların çoğunluğunun sigortasız ve güvencesiz koşullarda çalışmaya zorlandığını ve ayrımcı uygulamalara maruz kaldığını belirtildi.

Tuncel, Türkiye'nin de taraf olduğu ILO sözleşmesine göre, eşit değerdeki işler için erkek ve kadının eşit ücret alması gerektiğini kaydederek, aynı sözleşmede çalışma hayatındaki tüm ayrımcı uygulamaların kaldırılması yönünde öneriler bulunduğunu vurguladı.

AYRIMCI UYGULAMAYA ÖRNEKLER

Çalışma yaşamındaki kadınlara yönelik ayrımcılığa ilişkin örnekler veren Tuncel, önergede şunları belirtti:

- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan ve hamileliği istifaya zorlanan Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş) üyesi Fatma Baytar, 26 Mart 2010'da işten çıkarıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi Sibel Yetkin ise bu olaydan yaklaşık bir ay önce, doğum iznine ayrılmak üzereyken istifaya zorlandı.

- İşe alımlarda "üç yıla kadar doğum yapmayacağım" ifadelerinin olduğu sözleşmeler imzalatılarak, kadınların çalışma hayatına katılımları koşullandırılıyor.

- Terfi ve yükselmelerde, kadınların önü kesiliyor. İşyerlerinde kreş olmaması, kadınların iş hayatında büyük zorluklar yaşamasına neden oluyor.

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), iş ilanlarındaki ayrımcı maddelere dikkat çekerek özellikle mühendislik ilanlarında "bay eleman arıyoruz" dendiğini vurguladı.

- Kadın mühendislerin üretimde ve teknik işlerde görev almasına izin verilmiyor. Elektrik Mühendisleri Odası'nın çalışması, mühendislerin sadece yüzde 10'unun kadın olduğu, kadın mühendislerin aynı eğitimi aldıkları halde erkek mühendislerden daha düşük ücretle çalıştırıldığını ortaya koydu. Kadın iş erkek işi ayrımı kadınların istihdamı önündeki büyük bir engel.

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) çalışmasında, kadınların çalışma hayatında uğradıkları ayrımcılık türleri "ücret ayrımcılığı, işe alımda ve işten ayrılmada / çıkarmalarda uygulanan ayrımcılık, terfi ve yükselmelerde ortaya çıkan ayrımcılık ve işyerinde mobbing, taciz ve kadına yönelik şiddet" olarak sıralanıyor.

Ankara - ANF