31 Mart 2009, Salı

Sözleşmeli kadın personele doğum izni

Kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan emekçilerin mücadelesi sonuç verdi. Hükümet, emekçilerin bir süredir talep ettiği bir dizi hakkı tanımak zorunda kaldı. Sözleşmeli kadın personele doğumdan önce sekiz hafta, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 4 ay süre ile ücretli doğum izni verilecek.

Ayrıca, sözleşmeli personel askerlik dönüşü yeniden işe alınabilecek. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ücretinden düşülecek.

Sözleşmesi feshedilenler 30 gün içinde başvurabilecek

Yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin, sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olması, doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması gerekecek. Yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme, eski sözleşmenin devamı niteliğinde olacak. Hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamayacaklar.

Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamayacak

Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonlarının vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilecek. Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilecek. Kaynak: Evrensel