24 Ekim 2007, Çarşamba

Kadın ve Çocuklara Karşı Fiziksel Şiddeti Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Araştırmanın adı: Kadın ve Çocuklara Karşı Fiziksel Şiddeti Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: İstanbul’da Sağlık Ocağı Tabanlı bir ÇalışmaAraştırmayı yöneten kişi: Seyhan Hıdıroğlu, Ahmet Topuzoğlu, Pınar Ay, Melda Karavuş Araştırmayı yapan kurum:Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Türü: Kantitatif Konu: Ev içi fiziksel şiddete mâruz kalan kadınların, çocuklarına fiziksel şiddet uygulama sıklıkları ve şiddetin varlığını etkileyen faktörler.