12 Aralık 2012, Çarşamba

Sendikalı kadınlar ev işçileri için harekete geçiyor

Sendikalı kadınlar ITUC öncülüğünde küresel çapta yürütülen ev emekçilerine insanca yaşam ve çalışma koşulları sağlanması amacıyla başlayan kampanyayı desteklediklerini açıkladılar.

DİSK’li ve KESK’li kadınlar Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) öncülüğünde küresel çapta yürütülen ve 12 Aralık 2012’den itibaren ev emekçilerine insanca yaşam ve çalışma koşulları sağlanması amacıyla başlayan kampanyayı desteklediklerini açıkladılar.

DÜNYADA 100 MİLYON EV EMEKÇİSİ VAR

ILO verilerine göre, bugün dünyada ve ülkemizde kendine ait olmayan bir evde çalışan 100 milyonun üzerinde ev emekçisi var. Bu işçilerin %82’si ise göçmenler ve çocuk kadınlardan oluşmaktadır.

Kadın istihdamının yarısını oluşturan ve kayıtdışı istihdam edilen ev emekçileri her gün, kimi zaman günün her saati ev temizliğinden yemeğe, çamaşırdan, çocuk ve yaşlı bakımına kadar birçok işi aynı anda üstleniyor.

DİSK’li ve KESK’li kadınların ITUC’nun başlattığı bu kanpamyaya destek vereceklerini yazılı bir bir basın açıklamasıyla duyurdular.

İŞTE AÇIKLAMANIN AYRINTILARI:

Kadınlar açıklaması şu şekilde:

“Dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde ev işçilerinin emekleri görünmez kılınıyor. Kötü çalışma koşullarında sigortasız, güvencesiz ve sendikasız çalışmaya itiliyorlar. Aynı zamanda, görünmez oldukları için her gün birçok kadın kötü muameleye, sömürüye, her türlü şiddete, psikolojik ve cinsel tacize maruz kalıyor. Ülkemizde sadece 2011 yılı içinde; 51 ev işçisi kadın gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle, iş cinayetleri sonucu hayatını kaybetmiş, 400'den fazla ev emekçisi kadın taciz ve tecavüze uğramıştır.  3 bin kadar ev işçisi kadın ise iş kazası geçirmiştir.

KESK’li ve DİSK’li kadınlar olarak Hükümet’ten 2013 yılı içerisinde ILO’nun 189 sayılı “Ev İşçileri Sözleşmesi” ve 201 sayılı Tavsiye Kararı’nı onaylamasını ve ev emekçilerinin haklarının korunmasına yönelik acil önlemler almasını istiyoruz.

Bu amaçla,

*Her türlü ayırımcılığı ortadan kaldırarak, kadın ve erkek işçilere eşit olanaklar sağlanmasını,

*Sendikalara üye olma ve örgütlenme hakkına sahip olmasını,

*Emeklerinin karşılığını alabilmesini,

*Çocukların ev işçisi olarak çalıştırılmasının yasaklanmasını,

*Her türden istismar, taciz ve şiddete karşı etkin koruma yöntemleri ve gereken yasal düzenlemelerin yapılmasını,

*İnsana yakışır iş ve yaşam koşullarının sağlanmasını,

*İşçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının yaratılmasını,

*Sosyal güvenlik haklarının sağlanması için yasal düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz.

Bu taleplerimiz hayata geçirilinceye kadar, ev emekçisi kadınların ve tüm kadın emekçilerin sorunlarını görünür kılmak için ev emekçisi kadınların yanında, olacağımızı ve her türlü baskı, şiddet ve ayrımcılığa karşı DİSK’li ve KESK’li kadınlar olarak ortak bir mücadele ve eylem programı başlatıcağımıza da bildirmek istiyoruz.”

EmekDünyası.Net