04 Aralık 2012, Salı

Tekel sonrası kadınlar göç etti

Tekel'in özelleştirilmesi kadınları göçe zorladı. 5 yılda Samsun'dan 48 bin kişi göç etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nce yapılan araştırmada, TEKEL'in özelleştirilmesiyle tütün üretimi yapan ve sosyo ekonomik anlamda ailelerine katkı sağlayan kadınların iş gücü etkinliğinin sona ermesinin, büyükşehirlere göçe neden olduğu belirlendi.

Araştırmayı gerçekleştiren Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk yaptığı açıklamada, TEKEL'in özelleştirilmesinin ardından Samsun ve civarında tütün üreticilerinin sosyo ekonomik açıdan dikkat çekici bir değişim yaşadığını söyledi.

"TÜTÜN ÜRETİCİLERİN YÜZDE 90'I GÖÇ ETTİ"

TEKEL'in özelleşmesiyle köylerdeki tütün üreticilerinin yüzde 90'ının ekonomik nedenlerden dolayı göç ettiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Samsun'da ekonomisini tütünden sağlayan bütün köylerde tütün yetiştiren ailelerle yüz yüze görüşerek araştırma gerçekleştirdik. Özellikle tütün üretiminde kadınlar üretimin baş aktörleriydi. Özelleştirmenin ardından sosyo ekonomik açıdan boşta kalan kadınlar ve aileler için göç kaçınılmaz hale geldi. İlk 5 yılda köylerden 48 bin kişi Samsun merkez ve diğer büyükşehirlere göç etti. Özelleştirme öncesi tütün ve şeker pancarına kota uygulaması ve tarım ürünlerinin girdi maliyetlerinin artması da bu göçün başlangıcı oldu."

"ÖZLEŞTİRME ÜRETİCİYİ ETKİLEDİ"

Öztürk, TEKEL'in özelleştirilmesinin öncesinde Samsun'da 21 bin üretici tarafından 136 köyde tütün üretimi yapıldığını bildirerek, özelleştirmeden dolayı en fazla tütün üreticilerinin etkilenerek zorda kaldığını anlattı.

"BÜYÜK KENTLERE GÖÇLE KADINLARIN İŞSİZLİĞİ DE ARTMAKTA"

Tütün üretiminin "ekim, toplama, dizilme ve kurutulma" olmak üzere dört aşamada gerçekleştiğine dikkati çeken Öztürk, "Bu aşamaların her biri kendine özgü güçlükler taşıyor. Tütün üretiminin geneli göz önünde bulundurulduğunda asıl işi kadınlar üstleniyor. Kadın ve kızlar bütün aşamalarda yer alırken, erkekler, yaşlılar ve çocuklar genellikle tütün diziminde yardımcı oluyor. Tütün hasadı sonrası elde edilen gelir köylünün bir yılık ihtiyacını karşılıyordu" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Öztürk, özelleştirmenin ardından tütün üretiminin de sona erdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece birkaç köyde zorunluluktan dolayı tütün yapan aileler var. Ücretsiz aile işçisi olan kadınlar ve kızlar tütün üretiminin bitmesiyle boşta kaldılar. Bu zor koşullarda ayakta kalamayan aileler için göç tek seçenek olarak ortaya çıkıyor. Aileler, göçün güç olduğunu, topraklarından ve köylerinden ayrılmak istemediklerini ama başka çarelerinin kalmadığını söylüyorlar. Büyük kentlere göçle kadınların işsizliği de artmakta. Bu nedenle göçün önüne geçilmesi ve kadın iş gücünün tekrar aktif hale getirilmesi için alternatif ürün ve ekonomik gelir sağlayacak, iş gücü oluşturacak çalışmalar yapılmalı."

EmekDünyası.Net/Radikal