05 Kasım 2010, Cuma

Nefrete bahane çok

Kadınlara yönelik nefret cinayetlerinin önlenmesi amacıyla oluşturulan "Nefrete Bahane Çok İnsiyatifi" ilk eylemi ve basın açıklamasını 5 Kasım Cuma Saat 18:00'da Alsancak Erbil Süel Mağazası Önünde gerçekleştirecek.

Kadınların şiddete uğraması ve kadın cinayetlerinde nefret söyleminin gerekçe olarak kullanılması ve kadınlara yönelik nefret cinayetlerinin önlenmesi için oluşturulan Nefrete Bahane Çok İnisiyatifi 5 Kasım Cuma günü yapacağı basın açıklaması için çağrıda bulundu. Basın çağrı metninde erkekler tarafından kadının hedef alındığı cinayetlerin nefret cinayetleri olduğunu belirten inisiyatif, katilden çok öldürülenlerin kabahatli çıkarıldığını, devlet kurumlarının şiddeti önleme konusunda bir şey yapmadığını, adeta ödüllendirdiğini belirterek şu açıklamalara yer verdi.

"Biz kadınlar "böyle gelmiş, böyle gitmeyecek" diyoruz.
Bize yaşatılan manevi ve fiziksel erkek tacizlerine ve şiddetine boyun eğmiyoruz.
Saldırgan erkekleri kollayan yasa uygulayıcılarına,
Cinsel saldırı mağdurlarını yeniden ve süresiz mağdur eden Adli Tıp Kurumu'na,
Cinsiyetçi nefretin binbir bahanesine, haksız tahrik indirimlerine rağmen;
Cinsiyetçiliği ve homofobiyi kültürel norm haline getiren Ataerkil sisteme karşı:
Vazgeçmiyoruz, terk etmiyoruz, bir aradayız..."

EmekDunyasi.Net

 

Bağlantılı Haberler